DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Коварно поколение! Прогонихте Ни от живота си

18 юни 2018

Господи?

Аз Съм; имай сърцето си насочено към Мен, няма никога да те изоставя в това изгнание; нека душата ти продължи да получава благородните Ми указания, за да се увеличава знанието ти за Волята Ми;

заедно, гълъбице Моя, ще работим; дела, които ще прославят Името Ми; ще те изпълня със Светия Си Дух като маслинено дърво отрупано с плода си; Отецът Ми те избра преди да се родиш; произнесе името ти преди да видиш светлината; и от утробата възвиси дните ти с безумна влюбеност; днес те поставяме в Пътя Ни; обичай Мен и Отеца Ми, поправи за онези, които не Ни обичат! поправи за отстъпниците и извратените сърца! провъзгласи на това поколение Святостта Ни, Сладостта и Нежността Ни, нека гласът ти да гърми върху глухотата на този свят, защото скоро ще дойда да съдя света с яростна буря; ще пречистя този свят и ще премахна пороците им;

малцина са наясно с грешките си, малцина са наясно, че са нарушители; коварно поколение, прогонихте Ни1 от живота си; първенци в злодейството, колко още ще продължавате да бягате от Нас? в своя позор не можете да различите лявата си ръка от дясната и твърдите, че виждате, твърдите, че тази земя е ваша! знаете ли коя дума е вашата разруха! когато твърдите с високомерие “няма Бог!” Аз съм този, който ви насадих на почвата, върху която ходите; и с една само дума мога също така да ви изкореня и да ви захвърля... и мога да запечатам завинаги Вратите на Небето за вас; покайте се! и ще ви бъде простено, така че да можете един ден да извикате с радост: “Бог е велик!”

масоните се мъчат да срутят стените ти от вяра и малкото, което е останало в теб, поколение; заливат ви с празни обещания, сеейки раздори между братя; гнусните им престъпления ще се обърнат срещу тях; слушам;

Господи, Ти, който ме облагодетелства по такъв великолепен начин, премахни вината им, тъй като си Бог на милостивостта и никой друг не може да се сравни с Добрината Ти и Прошката Ти;

Ти си Господът на всички, и никой няма да може да Ти устои! да, мнозина са поставили Славата Ти под своята слава, но Силата Ти надделява над всичко, днес мнозина вървят в долината на Смъртта, но ако им бъде дадена възможност да вкусят веднъж сладостта в Дворовете Ти, те без съмнение ще прославят Името Ти!

единственото, което трябва да чуя, е искрен вик на покаяние! охотно сърце търсещо Истината! не бях ли се доближавал до толкова много от невярващите? не им ли разкрих, че Аз Съм Вечно Съществуващият? виждаш ли? бях ги откъснал2 за известно време, но сега в тези дни на Милост, ги присаждам отново към Лозата;

всичко, което съществува, произхожда от Мен; точно както посетих теб и те преобразих, така ще посетя онези, които все още не се позовават на Мен като на свой Спасител и Бог, и ще ги спася; затова, те също ще се възрадват на Обичта Ми и Милостта Ми!

накрая, Васула, всяко коляно ще се прегъне пред Мен, и всеки език ще Ме възхвали като техен Бог и Светия... остани вярна на Мен, твоя Бог; и продължи да се грижиш за Делата Ми, както го правиш, дете Мое;

и се остави свободна за молитви; Духът Ми се радва, като слушам молитвите ти... Обичта те обича; ic


1 Светата Троица.
2 Други освен Християните.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message