DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Слизам във времената ви, за да възпламеня това поколение

31 май 2018

ученичко Моя, мир на теб; давам ти Мира Си; знаеш ли какво ти дадох? дадох в ръцете ти Огън; Моя Огън; този Огън надвишава възприятието, тъй като обгръща всеки, който се доближава до този Огън, карайки го да пламне от необходимостта да се покае; о, да! тогава бях дошъл да донеса Огън на земята и сега слизам във времената ви, за да възпламеня това поколение, за да може да се покае! о, колко бистри ще бъдат, веднъж уловени от Него и пресявани!

ето защо всички онези, които те отхвърлят, те отхвърлят от страх; без дори да разбират от какво са мотивирани да те отхвърлят, духът им усеща, че носиш в ръцете си нещо различно, неразбираемо, и не могат да Го идентифицират; тогава защо бяха ослепени? това е, защото никога не са познавали уханието на този, който е пречистен от този Огън;

Огънят Ми,1 който ти поверих да носиш в ръцете си, независимо от недостойнството ти, ще разкрие душата на всеки един и всичко, което носи, така че да ги доведе до покаяние; Той отделя онези, които са предназначени за Царството Ми от онези, които ще останат извън Царството Ми;

този Огън, който кара някои от вас да се свиват при приближаването Му, идва от Светия Дух и от Словото, което ви дадох! не е чудно тогава, че онези, които те отхвърлят, се страхуват от теб; опитай се да разбереш; Огънят Ми се проявява чрез Словото Ми, което давам, но това поколение и бих казал, по-голямата част от това поколение, не успява в своя мрак да проумее какво носиш, какво ти поверих и значението му;

те са неспособни също да разчетат Знаменията на Времената ви; пропускат и не успяват да се възползват от тази възможност, която им давам за покаяние; затова, скромните са онези, които ще се възползват и ще позволят този вихрен, нематериален Огън да ги обвие; приканвам всички, които признават нищожността си и нуждата си от спасение да пристъпят напред; но всички онези, които остават безразлични към поканата Ми, няма да бъдат на масата с Мен; умовете им се поддават на ограниченото им знание, ще останат без никаква облага; мнозина ще търсят Царството Ми твърде късно;

затова, знай, Васула, че не се труди напразно, спечелих мнозина, които бяха пред вратите на смъртта;  благославям те, озарявайки още веднъж очите ти! ic


1 Посланията на Истинския в Бога Живот, които водят света към покаяние и при Бога. 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message