DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще бдя за човека, който се уповава на Мен, и на Закона Ми

25 септември 2017

Аз Съм; Мира Си ти давам… мир, мир на теб, която беше далеч и която доведох до Моите условия;

Голиат беше гигант, страшен, непобедим, но беше повален и победен от Давид; през всички векове бях Завоевателят; познат съм за това, че съборих царства и покрих нации с мъртъвците им, когато се противопоставяха на Преминаването Ми; и както казват Писанията: отмъщението е Мое – ще им се отплатя;

и днес наистина казвам това, което бях казал някога: остани Ми вярна, осланяй се на Мен, и Ми се доверявай, зависейки единствено от Силата Ми; помни, че съм на твоята страна; затова не рискувай сама, или по неравен път, защото ще бдя за човека, който се уповава на Мен, и на Закона Ми; не стоях ли до теб през цялото време и те държах за ръка, за да те водя и да те съветвам? Сърцето Ми крее от обич към теб, мъничко създание, нищожността ти Ме привлича и Ме омайва, затова, следвай повелите Ми, и онези, които представляват Голиат във времената ти, ще паднат;

казах в миналото, ако врагът ти е гладен, трябва да му дадеш храна, а ако е жаден, остави го да пие; така ще трупаш нагорещени въглени на главата му; устявай на злото и го побеждавай с добро! отплащай се на злото с обич; бъди на Моята страна, дете!

сега, дъще Моя, ти дадох усърдието, от което се нуждаеш, за да Ме прославиш, и усърдието ти ще пришпори мнозина и много нации; камък в прашка… Аз Съм Този, който доставя на устата ти; затова се нуждая от силна бедност и слабост, за да преодолея разделението, да преодолея това зло разпространило се във всички нации като мъгла; молете се, и се молете, молитвите са доброжелани като дъжд върху жадна почва, жертвената обич ще бъде като благословия изливаща се върху всяка нация; тогава, те ще бъдат облени с богатствата на мир и жизнерадост, и животът на мнозина ще бъде изкупен от екплоатация;

бъди жив пример, икона на помирение, ремонтьор на мостове, за да разпространиш призива Ми за Единство в многобразието, без дори да получаваш правда от онези усти, които критикуват стъпките ти поставени в Собствените Ми кървави Следи; мога да пречупя бариерите, които ви държат далеч един от друг; да! зова за мир чрез теб и зовът в Името Ми трябва да бъде: всички помирени с Бога, Отеца ви на Небето;

много помпозни монарси бяха снижени до земята, и бяха опозорени в богатството им, но голямото им изумление, нещо, за което никога не бяха чували, беше, когато откриваха, че всичко беше направено от Мен; да, както казах: съборих престолите на владетелите и поставих на тяхно място смирените и онези, които Ми угодиха; повалих силни мъже, като Голиат, издигайки слабите и незначителните да ги победят;

Аз, Господ, ще пристъпя от шатрата Си, сега като Жених, за да дам нов живот, на мир и радост за сърцето, светлина за очите, надежда за мъжете и жените, ако предадат волята си на Мен и своя вик на покаяние; тогава ще ги обгърна с Присъствието Си и Давид отново ще победи Голиат;

лъхнах в теб Своята смирна и неизменният Ми Поглед върху теб ще прогонва злото; съберете се всички заедно и Аз, Богът на Мира ще бъда с вас, дете Мое, ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message