DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Живея в тишината на сърцето ти

24 септември 2017

стани, малка приятелко, и намери подслон в Сърцето Ми; Сърцето Ми е твоят дом; не отидоха напразно всичките Ми учения към теб;1 "не си ли чувала, че Очите Ми бдят над онeзи, които Ме обичат? и че съм тяхната мощна закрила и яката им опора; Аз съм параванът им срещу пустинния вятър и навесът им срещу пладнешкия жар, Страж при препъване, защита при падение;"

Аз съм твоят Възлюбен, който завладя сърцето ти в ранните ти дни, за да те води и да се грижи добре за теб; Аз съм Христос, дъще, и те венчах за Мен, за да Ме прославиш;

живея в тишината на сърцето ти, не позволявай на никого да се спотайва край теб; Аз съм Единственият, който ще бъде опората ти и всеки, който злослови срещу теб, ще трупа горещи въглени на главата си; любима, смирна буше излята върху теб, капеща от Пръстите Ми, за да те помаже, да те разкраси, така че Ликът Ми да се явява върху теб и чертите ти да преливат в Моите, разбираш ли?

когато разговарям с теб, сладкият Ми разговор е такъв, че да радва душата ти в прегръдката Ми; и такъв, че Словата Ми към теб да не останат струпани в теб, а да се изливат в превъзходни речни каскади, като сладко вино върху цялото Ми сътворение, ще помажа устните ти с песен на радост и възхвала, за да изпълниш клетвите, които Ми даде; тогава ще предадеш по този начин Обичта Ми – дара на Обичта Ми;

искам да останеш скромна, но с благородно сърце на воин; жадуваща за Обичта Ми, а не за човешка похвала; вместо това, бъди като светилник светещ върху свещена подставка; дадох ти много трудности, но чрез тях Името Ми беше прославяно; този беше начинът Ми да те подготвя да растеш правдиво с цел да се изучиш;

затова, любима Моя, с която Ме свързва сладък разговор и теб с Мен, ти казвам, няма никога да се поколебая да те утеша с Присъствието Си! Аз, Иисус, те благославям и всички онези, които призовах да ти помогнат в мисията ти!

AlphaOmega

1 Премъдр. Сирах 34:16-17

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message