DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Моят Дух на Съвет ще те съветва

18 септември 2017

(След известно разногласие и възражения от някои, които се бяха присъединили към поклонението ни в Москва и питаха също така защо нямам свещеник за духовен ръководител.)

Васула Моя, моли се за тези души, които ме опечаляват, като говорят в Името Ми и открито заявяват, че Духът Ми е този, който им показва Истината, докато в действителност това е диктатът на това, което съдържа сърцето им; да, всеки човек съди от съдържанието на сърцето си!

Аз съм Пастирът ти и Духът Ми на Съвета безотказно ще те съветва;

бях казал, че в Посланията Ми има пасажи, които са добре скрити и трудни за разбиране, но те са за онези, за които говори Пророкът Исаия: 'ще чуете и отново ще чуете, но няма да възприемете…'1 Васула, Аз, Христос, съм с теб през цялото време!  ic


1 Христос се позовава на Посланието Си от 14 октомври 1991:

- Господи?

Aз Съм; евангелизирай с обич за Обичта; бъди вкоренена в Мен, дете Мое; дай на Мен всичко и Ми позволи да бъда Духовният ти Ръководител, да те направлявам и да ти давам указанията Си за обединяването на Църквите Ми; трябва да бъдеш знамение за тях и ще се научат, че след като Вечно Съществуващият е Един, вие също ще бъдете един, както Ние сме Един;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message