DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Царският Ми План

31 август 2017

Аз Съм; малко знаеш за Царския Ми план, който предопределих за теб; Очите Ми бяха отдавна насочени към теб! определена да Ми служиш с обич, с привързаност и Аз, като Завоевател на сърцето ти и на цялото ти същество, да почивам в теб...

все още ли не виждаш? възможно ли е все още да не виждаш Знаците върху теб? Обичта е на твоята страна, винаги! винаги! ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message