DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Излагам богатствата и великолепието на Царството Си и Славата на Величието Си

29 ноември 2017

Васула Моя, мира Си ти давам; позволи Ми да ти изразя Словото Си, благочестива служителко, Аз, твоят Изкупител, утвърдих думите Си в теб, така че да покажа славата Си в теб; душа, толкова жалка и толкова далеч от Истината преди да те отбия със Словото Си; сега се изправи и бъди смела, за да отидеш в запустели места, ограбени от лукавия1 и в които народът все още ходи в мрак; покажи им Милостта Ми, Вярността Ми, покажи Сладостта Ми, възстонови по този начин Дома Ми, и ги доведи обратно при Мен! утеши народа Ми;

чуй, когато те оформих, пробегът ти започна като спортист, чиято решителност е да спечели състезанието, в което трябваше да те хвърля, но бях те препасал с Истината, за да те хвърля сред вълците, помниш ли?2 през всичките тези години, които изминаха, Ръката Ми никога не остави ръката ти, да не би някой дух да те отвлече от Мен, и като светилник, който свети, когато е пълен с елей, продължавах вярно да те пълня, за да поддържам жив пламъка ти;

когато понякога падаш духом, Величествена Сила, възпламенена от Великолепие, ще те обгръща с уханието на Дрехата Ми в лицето на враговете ти, които се спотайват в долината на забвението и смъртта,

докато минаваш през парещи пустини, небцето ти по-сухо от пергамент, до теб Вечно Съществуващият, с Чашата Ми пълна на устните ти;

когато приятели се обръщат срещу теб, изоставяйки те, наскърбявайки те, Нежната Обич присъства, раздавайки аромат, утешавайки те с целувки по челото ти, окуражавайки сърцето на Моята възлюбена,

помазващ елей ще изтича от Ръцете Ми, върху главата ти към устните ти, капейки навсякъде около теб, напомняйки ти, че Аз Съм твоят вечно Верен Съпътник, Стражът на сърцето ти;

когато вратите ще се затварят за теб, за да те обезсърчат, Ликът Ми, блестящ върху теб, ще ти дава в изобилие Благословии, напомняйки ти, че Моят Дом е твоят дом, Домът на Яхве,

колкото и сурово да те измъчват понякога, няма да надделеят над теб, Златният Ми Скиптър ще се размахва и ще ги помита,

Крилата Ми, тайното ти убежище, Добрина и Благост, неизменната ти надежда, Божествена Обич, попълване на душата ти; за Моята помазана: Аз Съм Спасителна Крепост; съществува ли някой друг, който може да ти даде такова богатство? такова богатство на Благодат и Добродетел?

разгръщам богатствата и великолепието на Царството Си и Славата на Величието Си, разгръщам Благородната Тема на Обичта Си, всичко е подчинено на Силата Ми, и на Властта Ми;

затова ти, на която беше позволено да се наслаждаваш на Сладостта Ми, да вкусвша Добрината Ми, и да Ми позволяваш да почивам на теб, бъди силна, и възлагай надеждата си в Мен всеки ден от живота ти,

твоят Дом е в Мен и никъде другаде...

AlphaOmega

1 В Сирия, където войната все още бушува.
2 Преди години, в самото начало, когато започваше мисията ми, и бях поканена да отида и да дам първото си свидетелство в Швейцария, видях Иисус да стои близо до мен и докато Го гледах, Той каза: "а сега те изпращам вън при вълците..." Веднага разбрах колко трудна щеше да бъде мисията ми и колко жестоко щях да бъда преследвана от хора, които безмилостно и несправедливо щяха да ме измъчват...

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message