DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Царю на царете, облечен във Величие, Повелителю на всякаква власт

28 ноември 2016

Васула Моя, през всичките тези години разкривах Благодатта Си, правейки възможно спасението за много от децата Ми чрез помазаните Ми Послания; славата Ми беше проявена безрезервно, и Светият Дух се изля великодушно върху това поколение, както никога досега в историята;

Васула Моя, разчитай на Мен и знай, че единствената ти амбиция трябва да бъде да разпространяваш Посланията Ми надлъж и нашир и да бъдеш искрена в ученията Ми; моли се непрестанно и никога не се уморявай да пишеш; тогава ще продължа да ти давам дара на Обичта Си; ще продължа да те държа в Залата на Царското Си Пиршество и със Собствената Си Ръка ще те храня пред очите на потисниците Ти, като вкусваш Обичта, която изпитвам към теб, така че да можеш да казваш:

"храни ме с Хляба Си, възстанови ме,
Обичта Ти ме опиянява, издига ме,
и ми позволява да почивам в Сърцето Ти и здраво да Те държа;
Присъствието Ти, Господи и Царю мой,
е като Колона от тамян,
безценен в своето ухание;
Женихо на сътворението Си,
докога ще държиш Лицето Си скрито зад
Покривалото Си?
не ме карай да чакам,
тъй като копнежът ми да вдигна Покривалото Ти,
за да открия Божествеността Ти, е очевиден;
притегляй ме винаги в Стъпките Си,
о, Принце на Вселената!
Царският Ти Скиптър е водещата ме тояга;
все още ми липсва Знанието на Мъдростта,
научи ме да прилагам сърцето си към Волята Ти
и ухото си към Мъдростта Ти;
в усмивките Си сега ми предоставяш да пия
Вино от Мистичната Ти чаша, опиянявайки ме до забрава;
колко плавен е потокът Му!
Царю на царете, облечен във Величие, 
Повелителю на всяка власт,
позволи ми да остана завинаги
в Залата на Царското Ти Пиршество,
приютявайки се под Крилете Ти;"

да, пий Виното Ми и яж от Хляба Ми, и винаги ще те водя, за да те гледам да растеш и да покарваш плодове; Сърцето Ми ще бъде трогнато от тази благородна тема, затова стани и приеми Благословиите Ми; Добрина и Благост ще те следват за обичта на Святото Ми Име 

малко дете, ще царувам над теб, както го желае сърцето ти; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message