DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Винаги Съм близо до теб в мисиите ти

9 май 2017

Докато свидетелстваше в Италия, Васула получи вчера следното послание.

Аз Съм; наистина ти казвам, че съм с теб заедно със Светата ти Майка, придружавайки те, и с онези, които призовах до теб; дъще, разбери, че молитвата е важна и когато говориш в Името Ми, за Словата, които Аз Самият ти дадох, тези Слова са Слова на Мъдростта, и когато сърцата ви се разпалват, слушайки тези Слова на Мъдрост, пламъкът ви е молитва към мен, Аз, Иисус, ви обичам всички; Аз, Иисус, съм винаги близо до теб в мисиите ти и навсякъде, където ходиш; и благославям Своя народ, който се събира до теб; Обичта ви обича всички; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message