DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Казах, че ще бъда твоят водител и съветник

30 май 2017

Аз Съм; Аз, Иисус, те благославям за неуморните ти усилия! бъди винаги весела и готова да споделяш всичко, което ти дадох; използвай всичко, което ти дадох, за да учиш Народа Ми да открива Волята на Отеца Ми; никога не си позволявай да бъдеш самодоволна; прави всичко възможно да живееш в мир;

Моля Те за едно нещо, за едно само нещо Те моля, да търся Святото Ти Лице и да се взирам в Него! да живея с Теб, и да Те имам непрестанно в сърцето си, наслаждавайки се ден и нощ на Сладостта Ти! затова, не крий от мен Лицето Си!

След това, съществуват онези, които са слепи за Делата Ти, за Посланието Ти, за Сладостта Ти; в миналото пророците от древността, които понасяха гонения, Ти се молеха за помощ, искайки от Теб да се отплатиш на преследвачите им за злите им действия, за злото, което правеха, и Ти се молеха да не останеш глух към молбата им!

лъжесвидетели се надигат непрекъснато срещу мен и Делото Ти; дори някои от онези, които изглежда следват Посланията Ти, възразяват за някои неща, които казвам, и ми се противопоставят, затова какво да правя?

кажи им, че Аз, Иисус, планирах това Дело и че Аз го съградих; но преди всичко положих основите; след това те повиках да станеш Моята вестителка, поверявайки на теб, а не на тях Делото Ми; плътта и кръвта са недуховни, и ограничени; такива ограничения не биха могли никога да приемат Божия закон;1

сега съвсем искрено, Васула, почувства ли някога жилото на враговете си? не ти ли отпуснах обширно пространство? кой те направи да се разцъфтиш отново пред враговете ти? пътищата Ми са обич и истина, и помни как бях обещал да пазя душата ти, да те приютявам и да те спасявам; защитата ти се дължи на невинността и на почтеността ти;

поставих Ангел до теб да те пази и да те изпълва с щастие и смях, да поддържа духа ти висок, така че да пееш Любвеобилния Ми Химн на едно незаслужило население,2 да се изпълва сърцето ти с усещане като вино, за да можеш да им изливаш мелодична реч; казах, че ще бъда твоят водител и съветник и винаги ще бдя над теб, затова не се страхувай!

когато поправяш хората, дори когато избягваш да използваш Името Ми, Духът Ми, който е направил Своя дом в теб, си позволява да разкрие в теб кое е правилно и кое е грешно; тогава ставаш свидетел; Духът Ми преплетен по този начин с духа ти, свидетелства; така че бъди търпелива с онези, които ти се противопоставят, и ги понасяй, както аз понасям онези, които Ме гневят; о, да, понасям ги заради онези, на които искам да покажа Милостта Си; не е лесно, дете Мое, но извличай сила от Мен; не забравяй също, че благодатта Ми върху теб е достатъчна...

чух те да казваш: “обичта липсва”; това наистина е най-голямата горчивина, която получавам от Моята Църква! когато грешките извършени от някои хора грешки, които изнасям пред очите ти, за да ги порицаеш, припомняйки им, че Делото Ми е изцяло духовно и благородно, без връзка с каквато и да е административна работа, напълно Ме отвращава и наскърбява Духа Ми, когато изразяват раздразнено несъгласията си, изоставяйки правия път на мира и хармонията; увреждайки на душата си и дискредитирайки също така вярата си;

ела! Васула Моя, усърдието ти понякога се превръща в шпора за онези, които все още не са готови да проумеят, че те изпратих при тях като дар; все още мнозина, които Ме намериха, продължават да имат в себе си светски амбиции; на тях казвам: пречистете се и позволете на Светия Ми Дух да ви обнови отначало; очаквайте с нетърпение да наследите Вечния Живот! прекратете споровете и пререканията си за Делото Ми; следвайте Призива Ми, но с Мир и Неразделност, Радост и преди всичко с Обич;

ела, дъще, пробегът ти не е приключил; дръж ръката си в Ръката Ми; Аз, който те определих като апостол на този Край на Времената, ще те водя там, където желая, заливайки те с уханието Си, утешавайки те, докато вървим и стъпваме заедно, понасяйки същите страдания, които понесох и Аз; Обичта е до теб; обичай ме, и помни: еклезия ще се съживи! ic


1 Чух едновременно и думата пътища.
2 Гласът на Господа внезапно стана тъжен, когато произнесе "незаслужило".

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message