DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз съм Творецът на всички неща

4 ноември 2016

Господи, Ти си извън възможността да бъдеш проумян и въпреки това имаме такива хора, които заемат позиция, твърдейки, че Те познават напълно относно Божествеността Ти, Триединната Ти Святост, теологизирайки за Теб с недуховен език, без Светия Дух и Същността на проумяването, философствайки безразсъдно за Посланието Ти; когато тези неща са извън техния обсег, това показва, че са лишени от Духа на Истината;

имаш право; човек не може да проумее Мен, вашия Бог, без Духа; Божествените Писания ви казват, че най-важното е да Ме опознаете и да Ме проумеете; да сте лишени от Знанието за Триединната Ми Святост, е все едно да отричате, че съм Началото и Краят, Алфата и Омегата, и че съм Творецът на всички неща, въртящи се в космоса, и че доведох всички неща от нищото в битието; днес не съм напълно познат, но когато човек влиза в Светлината на Небето, Аз наистина се разкривам напълно; след като се заситите от Духа Ми, и унинието на плътта ви престане да съществува, духът ви освободен от плътта, ще принадлежи изцяло на Светия Дух;

Васула, времето намалява; от днес всеки трябва да започне да живее така, сякаш е последният му ден на земята;

Господи мой, Царю над всичко,

Единственият в Живота ми,

дай ни на всички смелостта да продължим да Те прославяме,

вложи в нас убедителен дух, с убедителни думи в устата ни,

когато сме пред онези, които Те отхвърлят

и които отричат да приемат Посланията Ти;

имаш Знанието да четеш сърцата;

познаваш всичко, ще Те слушам

и ще предавамм словата Ти, както винаги правех;

запас1 на Славата Ми, когото наситих от Животворните Си Извори, за да пееш на света Любвеобилния Ми Химн и да разкажеш навсякъде за всички Мои Чудеса, за всички Мои Страдания, за всички Мои Чудотворения, бъди благословена и продължи неуморно да Ме търсиш;

запас на Сърцето Ми, не се страхувай, защото Властта Ми покрива не само тази земя, но и целия космос! просмуках те с есенции от Небето, по главата ти, стичащи се по лицето ти, стичащи се по устните ти, стичащи се надолу по краката ти, които ще стоят изправени, докато свидетелстваш, за да подканваш сърцата;

зова ви днес всички, сътворение Мое, да се приютите в Мен, вашия Бог; замърсихте ръцете си? елате при Мен, и ще ги измия в Кръвта Си; ще приема молитвата ви; замърсихте сърцето си?изтичайте при Мен, не се колебайте, няма да ви порицая, ще излекувам сърцето ви, и костите ви, които се измъчват, ще ги излекувам и тях, за да вкусите и вие Сладостта Ми, и ще Ме възхвалите с песен; заради Името Ми, езикът ви ще прославя Името Ми, докато Аз, до вас, ще ви водя с Царския Си Скиптър; няма нищо да ви липсва с Мен, защото съм Цар, богат на Мъдрост, богат на Прошка, богат на Добрина; ще бъдете въведени от Мен в Царските Ми Дворове, за да получите Новата Ми Песен, Благородна Тема, която възхвалява Святото Ми Име, която превъзхожда земята и Небето във Величие и Великолепие;

ще стана вашият Повелител, учейки ви как да действате добродетелно и със справедливост, след това ще ви превърна да станете радостта на Отеца Ми, гирляндите на Главата Му; славата на Святото Му Име; спри за малко, цитадела на Всевишния, цитадела едва построена, Град Мой, Моя Ти, осветена и укрепена, няма да ти позволя да паднеш, защото Аз Съм Бог, възвисяващ се над целия космос;

дъще, ще ги доведа всички при Мен, ако отхвърлят злото и се обърнат към Мен, за да станат отражение на Образа Ми; оттам нататък, устните ви и сърцето ви ще произнасят само Мъдрост, шепнейки Песента, която ви изпях,  ще възгласявате Святото Ми Име на онези, които Ме забравиха, докато Аз ще имам поставен Своя Пръст на устните ви и ще ги овлажнявам с благодат; така ще бъде и с онези, които Ме изберат; ще ги облека с величави одежди, с брокати, за да прилягат за присъствието на Отеца Ми, ще бъдат облечени с Мен; прилепете се за Мен, изкупете за греховете си и като слана в слънчево време греховете ви ще се стопят; следователно, за да откриете Волята Ми и да узнаете какво е добро, и какво е това, което желая от вас, трябва да изоставите наклонностите на този свят около вас, и да Ми позволите да ви моделирам, както Аз желая; ic


1 потомък

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message