DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Когато Ме обичаш, тогава се молиш непрестанно

3 август 2016

Аз Съм; скъпа душа, малцина от поколението ти се молят, още по-малко са и онези, които идват и се покайват; някои от приятелите ти продължават да питат, “няма ли въпреки това Яхве, нашият Баща, да се омилостиви? ще хвърли ли върху нас въпреки всичко огнено наказание?”

предприех незабавно действия, изливайки върху това поколение, както никога досега в историята, Светия Си Дух, Светия Си Дух на Благодат, за да ви съживя с Призива Си; да ви напомня за истинските ви основи; дадох на народите по света видения за Славата Ми, и че Аз Съм Вечно Съществуващият; поисках от всеки един деяния на изправление, поисках жертваща се обич, но малцина Ми се отзоваха; малцина;

гледам отгоре и виждам толкова много хора да съхнат като дървета, които не са били поливани, както трябва; виждам тази земя да се превръща в пустиня, да изсъхва, а красивите дървета, които бях засадил в миналото, покрити със зелен листак и изобилни плод, за да се нахранят всички, сега да лежат в пустош; чувам груби гласове да се провикват гневно: “Бог няма власт над нас”, като в същото време никога не признават окаяността си, не виждат никога, че клоните им съхнат и се пропукват по-лесно от пергамент; човек би помислил, че само това ще ги накара да признаят и да разберат, че се самоунищожават със своето тщеславие и да решат да слезнат от висините, където са се самопоставили, признавайки, че без Мен няма Живот; но не, дяволът ги заразява и ги тласка да продължат с по-голяма готовност отвсякога бунта си против Мен;

тук съм, давайки ви знамения, Васула, за да ви възстановя всички; изпращам ви Святата ви Майка да ви обучи отново и да ви научи на основните неща на Закона Ми, напомняйки на всички вас, че не сте сами, и че животът ви тук на земята е само една сянка, която няма да трае вечно; умирате само веднъж, и след това идва съдът; да отсека ли тези изсъхнали дървета? да отсека ли клоните им? или да ги изгоря? или Ръката Ми да ги изкорени от земята?

повали ги и отсечи клоните им, тогава може да имат шанс да пораснат отново, но Ти Самият да ги поливаш...

скъпа душа, която толкова мило обичам, заради онези, които Ме обичат, и заради онези души, които никога не престанаха да жадуват за Мен, ще ги отсека и ще отрежа клоните им, след това с Небесна роса ще ги полея, и онези, които някога дълбаеха гроб за себе си в позор, Присъствието Ми ще ги спаси;

чуйте Ме: знае се, че съм Милостив и се знае, че виждам вашата окаяност и нищета; но искам това поколение да Ми докаже, че е достойно, показвайки Ми своята готовност и ще им простя и ще напълня масата им и ще бъда тяхното Всичко;

не бяхте ли прочели: ‘Очите на Господа бдят над онези, които Го обичат, Той е мощната им закрила и силната им опора, подслон срещу пустинния вятър и подслон срещу пладнешкото слънце, страж при препъване и защита срещу падение; Той съживява духа и озарява очите, дава изцеление, живот и благословение;’1 пазете се от изкушение; ще попитате, ‘как да се пазя от изкушението? както всеки друг, аз съм смъртен човек, слаб в духа си’; отговорът Ми на това е да бъдеш в постоянна молитва, да се молиш непрестанно, като Ме желаеш, жадувайки за Мен и копнеейки за Мен; това е Моят отговор:

научи се да обичаш,

ключът ти за входа на Небето е да обичаш;

когато Ме обичаш, това те кара да се молиш непрестанно;

връщането на обичта довежда Царството Ми на земята,

чудеса от небето и мир на всички нейни жители;

равенството в обичта побеждава Смъртта;

обичта никога не умира,

обичта те кара да Ме опознаеш, своя Бог,

и да Ме признаеш като Всевишния;

след като всички вие сте така обичани от Мен и толкова скъпи в Очите Ми, трябва вие също да се обичате един друг, тъй като Духът Ми обитава във всеки един от вас; някои от вас живеят в страх, защо? ако обичта ви се усъвършенства, тогава не можете да изпитвате страх, защото да се страхувате означава, че сте виновни за опасенията си и и по този начин се страхувате от гнева Ми, огъня Ми и Съда Ми; очистете се от греха, и позволете на Духа Ми да бъде насладата ви, Светият ви Другар, Светилникът в краката ви, Единственият, който ще ви помогне да спечелите Приятелството Ми; Думите Ми, скъпа душа, са за теб, за да можеш да се научиш и да избягва душата ти да прегрешава; Светият Дух се дава на всеки човек, и за добра цел също; Той е, който ви дава истинското Знание, преминаващ и проникващ във всички неща;

немощно поколение, похабено от греха, управляващо света в хаос, ела и се реши да промениш живота си; не казвай, че Светлината на Справедливостта никога не се е приближавала до теб или те е избягвала или те е игнорирала; да не би да искаш да повярвам, че надеждата ти е като слама носена от вятъра? като фини пръски носени от бурята в морето? чуй, поколение, все още има време, и мога да се смекча напълно, ако признаеш вината си и се покаеш, затова, никой не може да каже, че Аз, Бог, не мога да се смекча, кой човек наистина може да познава намеренията Ми, правейки се на Бог?

днес, ви казвам, че всички онези, които намериха подслон в Мен и устояха на страховитите дяволи, и Ми останаха верни, ще бъдат като светлина сияеща в този мрачен свят, за да доведат мнозина при Мен с Кръста в едната ръка и Розарията в другата; ще бъдат светлинният стълб, контрастът на тъмнината; затова, дете Мое, кажи на това поколение, като свидетелстваш в асамблеите им, че Аз, Бог, вашият Баща, който съм вашият Създател, оставих настрана Короната Си, и пред Своите ангели, скочих от Небесата, от Царския Си Престол в сърцата на едно обречено поколение, отчуждено от Словото Ми, за да им напомня, че са родени от Мен, и че са кост от Костта Ми, плът от Плътта Ми, и ако надеждата им е празна, постиженията им безполезни, животът им апатичен и нещастен, това е, защото Ме изоставиха;

Васула, погледни Моите хора и съжали за съдбата им; мнозина от тях не разбират, нито възприемат, че тези Последни Времена са особени Времена на Благодат и Милост, които очакват всеки един човек на земята; моли се за грешниците, моли се за онези, които явно са се отклонили от Истината; кажи им, напомни им, че всички като сянка ще си отидат от тази земя; едва родени, преставате да бъдете, но душата ви никога не умира; обичам ви всички;

AlphaOmega

1 Премъд. на Иисус, син Сирахов 34:16-17. Бог ми показа този пасаж да го напиша.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message