DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Словото Ми казва, че Мистичното Ми Тяло е Едно!

8 юли 2016

Васула Моя, отдаваш Ми слава, когато Ме търсиш; Аз съм Спасителят ви и Обичта Ми Ме доведе на земята, за да ви изкупя всички; Аз съм всяка прошка и Посланието Ми към вас е за прошката; ето защо, след като ти простих, ти имаше смелостта да се доближиш до Мен със задушевност, с доверчивост, с детска вяра, знаейки, че няма никога да ти навредя, или да те осъдя, а напротив; накарах те да почувстваш необятната Ми Обич, и как се възрадвах, когато накрая те привлякох в Сърцето Си! Силата Ми тогава заработи в теб, за да изкажа Посланията Си чрез теб, това ти беше дадено като благодатен дар; за Мен нямаше значение, че ти беше най-малката от светиите Ми, Силата Ми те издигна и те подкрепи по благодат;

когато беше повикана от Мен, те накарах да проумееш, че Тялото Ми е Едно, и че има един Дух; че съм Един, и че има Една Вяра, Едно Кръщение и че Бог, който е Баща на всички, над всички и чрез всички и във всички, трябва да бъде възхваляван и да се запази по този начин; малка ти, това че ти разбра, че това единство е главната Ми грижа и че ще Ме направи напълно щастлив и прославен, вълнува дълбоко Сърцето Ми; причината е, че единството ще доведе целият свят да живее в мир, но не само това, а после ще направя светът да Ме признае като

Христос...

и като изпратен от Бога; да?

Единството, което искаш е помирението на всички Църкви нали? Но да остане ли тяхното правило да забраняват на членовете на друга Църква да Те приемат в Евхаристията? Или единството, което искаш е да се събират всички духовници от различните Църкви и да отслужват Евхаристията около един Олтар?

Васула, всичко е написано в Писанията; Словото Ми казва, че Мистичното Ми Тяло е Едно! никой не може да каже да другия, "върви си, нямам нужда от теб" или "върви си, не принадлежиш на тази Църква", това е все едно да им казваш, ‘върви си, не принадлежиш на Мистичното Тяло’, окото не може да каже на ръката не си необходима или не принадлежиш на това Тяло, на Едното Тяло; затова, отговорът Ми на въпросите ти е следният:

съвършеното единство ще бъде, когато всички пастири, независимо на коя деноминация принадлежат, се срещнат около един Олтар и отслужат заедно... но докато Обичта липсва в тях, и не притежават този дар, поради страх, съперничество, предразсъдъци, гордост и други подобни, Тялото Ми ще остане разделено и светът ще продължи да страда, отхвърляйки мира, отхвърляйки Закона Ми на Обич, като с леснота ще поглъща в себе си всички мрачни сили на лукавия; затова всеки, който твърди, че е вдъхновен и има вяра, но не признава, че съм Аз, Господ, който иска това единство и че съм Аз, който говори... няма да има мир...

да, има много хора, които изглежда въобще не Ме познават; с теб Съм, по този начин, защото Аз го избрах, и не Ми е необходима власт, съвет или разрешение да го направя от никое от създанията Ми; дойдох да изградя развалините на Църквата Ми, посредством слабостта, където Силата Ми е най-добре изразена! Обичта е до теб, така че, Васула, не намалявай желанието си да бъдеш с Мен, бъди благоразположена да Ми служиш, и ще продължа да ти предоставям силата да разбудиш това спящо поколение... ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message