DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Пей на света Любвеобилния Ми Химн!

 1 юли 2016

обичам Те, Яхве, Псалм мой, Спасителю мой, и моя Скала; мой Подслон и Спасение;

Васула, пазя словата ти в Сърцето Си, помни, че пътят, който определих за теб и за изцелението на това поколение, произлиза от Бащината Ми Милост! наистина съм твоята Скала, твоят Псалм и повече от това, Аз, който създадох Небето и земята само със Словото Си, зная, че целият Небесен свод възгласява Славата Ми, следвайки съвършения Закон, който им дадох;

разшири сърцето си, дете! направи място за Святостта Ми, и се препаши със Силата Ми, мисията ти е помазана от Нас;1 затова пей на света Любвеобилния Ми Химн! покажи Обичта Ми към човечеството; кажи им, че Аз, Яхве, се наведох чак от Небето, от Престола Си, за да стигна до всички вас и да бъда сред всички вас; спасяващата Ми помощ ви се дава безплатно;

днес, в дните ви, водя поколението ви с Милост, предоставяйки ви вечни благословии; виждате ли? известявам ви Пътищата Си, уча ви Насоките Си с Мъдрост, и поставям като пътен знак Ангелите Си на всеки кръстопът, за да ви доведат при Мен, в Истината, така че да Ме почитате в Истината; тогава, Аз, на Свой ред, създавам ново сърце във вас; бъди щастлива, дъще, и непрестанно се моли; грижи се за домакинските си работи, и никога не забравяй Присъствието Ми!

AlphaOmega

1 Светата Троица.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message