DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Доведох хора, които не Ме познаваха, да Ме опознаят и да Ме обикнат

30 май 2016

О, Боже, толкова Добър и Благ, повика ли ме?

Васула, спазих обещанието Си към теб; спомняш ли си залога Ми към теб? обещанието Ми дава живот и на всички, които Ме четат; в по-ранните дни те повиках и се отнесох към теб със съчувствие и нежност; бях утехата ти в преследванията и изпитанията ти; любима, не пресилвай Очите Ми, очаквайки те да Ме срещнеш по този начин! по любящ начин, бъди Ехото Ми, и Аз ще се намесвам, докато децата Ми ще слушат свидетелството ти за Великолепието Ми, Могъщието Ми, Нежността Ми и за голямата Обич, която изпитвам към всеки един от тях;

постоянствай в добродетелта, и забрани на езика си да съди; нека всеки да Ме види в теб; беше оформена от Мен, учена от Мен с благодат да растеш в Мен; никога не се съмнявай в Присъствието Ми по всяко време! продължи да копнееш за Мен, това винаги Ми харесва; копнежът ти Ме очарова; нека ръката ти да бъде винаги на Мое разположение, за да записва Словата Си;

кажи на всички, че не дойдох със Скиптъра Си да осъдя някого, а дойдох да ги насоча да следват Пътя Ми и да ги възпра да следват криволичещи пътеки водещи към Смъртта!

остани в Дворовете Ми, и ще продължа да те защитавам; помни, че Мъдростта беше и е твоят Учител, който те учи на Знанието на Небесните Ми Дворове; затова вдигни очите си към Мен, който имам обителта ти на Небето, и остани вярна на Словото Ми; и не си позволявай да спиш, не докато не се върнеш в своя Дом; служи на Дома Ми, в Собствените Ми Дворове, и продължи да обтягаш Посланието Ми; не се страхувай от бушуващите ветрове; намери подслона си в Мен, когато тези идват на пътя ти;

известно е, че облекчавам скърбите, които може да имате в сърцата си; болката ви, мизерията ви, дайте ги всичко на Мен! Вечно Съществуващият е на вашата страна; молете се за мир;

това, което се иска от устните ми, в Името Ти, към човечеството, не ги убеждава напълно, някои скланят, но мнозина затварят ушите си...

помниш ли Словото Ми, с което ти дадох залога Си? и на което ти изгради надеждата си и обичта си към Мен? не беше ли Словото Ми, което ти дадох, твоя утеха, и обещанието Ми да възстановя живота ти не беше ли забелязано? бъди щастлива, и поддържай плодотворно Лозето Ми,1 Аз съм Пазачът Му, посещавайки го често и помни, че не беше засадено от теб, а от Собствената Ми Ръка; и доведох хора, които не Ме познаваха, да Ме опознаят и да Ме обикнат, след като вкусиха плодовете на Лозето Ми; и така с много малко усилие от твоя страна, то ги превърна в носители на Светлината, тъй като веществото, което съдържат плодовете на Лозето Ми, демонстрира сладостта Ми към тях;

виж, Васула, не всяка реколта е еднакво хранителна, но реколтата Ми, която е Словото Ми, ви предпазва всички от Смъртта; помни, бях подготвил за толкова лукавите ви времена, това Лозе и всички, които влизат в него, помазвам главата им с елей на радост, осигурявам ги в Сърцето Си, учейки ги на Слова на Мъдрост, докато шепна в ухото им Своите добродетели и справедливост, давайки им представа защо трябва да Ме следват в пътя на почтеността, и как трябва да Ме почитат;

какво би искало Сърцето Ти да чуе от тях, Господи, от нас, в замяна на всичко, което направи за нас? и за голямата благост, извезана с обич, която показа към нас в Безмерната Си Милост и в Безграничната Си Добрина?

покажете Ми благодарността си, възхвалявайки Добрината Ми, дете! защото бях развълнуван от Бащиното Си Състрадание; чуйте Ме: бъдете радостни! възрадвайте се! кажете Ми: кога преди това сте чували въобще, че не съм склонен да храня стадото Си? днес, както никога досега в историята, изпращам върху всички вас, сътворение, Светия Си Дух, за да говори в сърцата ви, да ви утешава, да ви спасява;

проявлението Ми в това Лозе ще доведе обратно при Мен народа Ми; всеки, който влезе в това Лозе, ще бъде благословена от Мен раса; ще станат част от спасителния Ми план, ще бъдат част от Мен; ще се трудят заедно с теб в това Лозе, но не напразно; ще възвестяват чудесата Ми и славата Ми на много нации и ще ги привличат в градините на Лозето Ми, така че и те да бъдат пречистени и осветени;

ах, Васула! ако знаеше... ако знаеше как Звярът се свива пред този Мой План, и за това, което направих за теб и другите; с хиляди миряди демони той напусна владението си, бездната, за да ги ангажира всички да воюват срещу творението Ми, и да разпростре властта си над долини и планини, за да постигне разрушителния си план и да заличи човечеството; Планът Ми ще разклати основите на тази земя; затова иди и кажи на това поколение, че “Бог е тук, с нас, сега! не гледайте назад, наляво или надясно, погледнете напред кой стои пред вас;”

моли се за мир, моли се за възстановяването на Дома Ми, моли се за това поколение да се завърне при Мен; кажи им за Лозето Ми напоено от Извора на Живота, което дава вечни реколти благословени от Мен, обработвани и за които Аз се трудих;

ела, почивай в Мен; няма да е напразна всичката ти работа; ще заглуша много усти, които се бяха заклели да те накарат да замълчиш; бъди благословена; ic


1 Посланията на Истинския в Бога Живот.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message