DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Денят и часът принадлежат на Мен, вашия Бог

13 февруари 2016

 давам ти мира Си; ще запишеш ли Словата Ми?

Да, Господи...

това поколение трудно се огъва; омаломощени от греховете си, те полагат доверието си на Сатаната, изграждайки надеждата си в него; въпреки че стоях пред всеки един, за да Ме видят, малцина обърнаха внимание; лидерите им се разраснаха в жестокост, и смърт очаква много нации от ръката им; колко плаках за теб, сътворение! вие, чийто живот сега ще се излее в смъртта; тогава, когато пламъците заближат като езици жителите ви, взривявайки се във въздуха, ще попитам това поколение: къде ще намерите облекчение? и в кого? в Сатаната? в своето его и себе си?

дойде времето да изпълня Справедливостта Си, тъй като наказанието за това безверно поколение е пред вратите ви; ще изпълня нарежданията Си от край до край; когато чуете грохот, Гласът Ми ще бъде чут, гърмейки в ушите ви, кънтейки до самите краища на земята; тогава знайте, че светът и всички, които живеят в него ще чуят Гласа на Справедливостта: злото ще донесе смърт на много нации... разруха ще се прокрадне във всеки град;

не бяхте ли чули, че 'Ангелът на Яхве ще обгради градове и народи', призовавайки всички да се покаят? това са нещата, които ще станат в идващите дни;

затова, вие, които сте влезли в Моите Дворове и повярвахте в казаното от Мен, молете се и не се страхувайте или опасявайте, но вие, които безкрайни години се присмивахте на думите Ми, поразявайки с езика си пророците Ми, пазете се! защото използвахте лъжи, за да оправдаете лъжите си, наистина зарихте Словата Ми в собствения си гроб; да, наистина, изопачавахте Словата Ми; но греховете ви създадоха бездна между вас и Мен; и сега Справедливостта няма да бъде възпряна; казвам ви, горчиви ще бъдат идващите ви дни, когато ще се изправя срещу вас... молете се и не позволявайте на клепачите ви да се затворят в сън!

ето как трябва да се молите:

"Яхве, Боже мой, нека молитвата ми стигне до Теб,
чуй вика ни за милост и за помощ,
прости на онези, които нямат вяра в Теб, Боже мой,
и нямат доверие нито в силата Ти да ни спасиш;

не взривявай светлините на дните ни,

изпепелявайки в светкавица земята;
а в Бащиното Си Състрадание, 
се смили над нас, и ни прости;

не позволявай на лукавия

да пролее кръвта ни като вода;

прости вината ни, потисни гнева Си,

спомняйки си слабостта ни;

възпри Своите ангели на гибелта,

давайки ни още една възможност да докажем, 
че сме достойни за Благостта Ти;

полагам доверието си в Теб; амин"

с каква радост ще приема тогава тази молитва; тази молитва ще Ме накара да отстъпя! дъще, ще благословя всички онези, които искрено ще се молят с тази молитва; нека бъде чуто това пророчество; “денят и часът принадлежат на Мен, вашия Бог,” това е, което ще кажеш на онези, които ще те питат за времето и часа на Справедливостта Ми! Обичта те обича;

AlphaOmega

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message