DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Блажена е душата, която се научи да Ме обича

12 февруари 2016

Боже мой, Отецо, Царю на царете,

до срещата с Теб лежах полумъртва,

докато Ти не ми се яви…

и пред Божественото

стоях непроумяваща, в страхопочитание!

Стоях пред Твореца,

точно като дете облечено

в непоносимо мръсни дрипи,

застанало пред Страната на чудесата;

 

бях омаяна, Ти ми се усмихна,

усмихна се, въпреки че се намирах

все още в адски мрак;

 

бях объркана и озадачена,

особено когато Те чух да казваш:

“блажени са чистите в сърцето,

защото тяхно е Царството небесно;”

 

когато внезапно отвори Устните Си

отново да заговориш, лъч Светлина

блесна от Устата Ти, просветлявайки душата ми,

а Безсмъртното Ти Дихание лъхна върху мен,

освежавайки паметта ми – чудо –

защото, колкото повече Те съзерцавах,

толкова повече Те разпознавах и си спомнях за Теб;

 

кой постави Мъдростта своеволно

в недрата на душата ми?

Аз го направих!

и кой даде разбиране на сърцето ми?

дете Мое, Аз го направих… тогава ти се роди от Сърцето Ми; възкресена да станеш един от Моите апостоли и свидетел, който да свидетелства за единството;

искрено, не смятам, че съм достойна да бъда един от тях; но не се отвръщай от мен! в миналото, когато очите ми все още бяха с люспи на непокаяние, със смъртта надвиснала над главата ми, Ти ми изпрати велик Серафим, който долетя, идвайки при мен, не за да ме прегърне, а да изчисти греховете ми от системата ми; и да измие мръсните ми дрипи; това беше, Отецо, началото на нова форма на съществуване в мен, осъзнавайки своето безсмъртие, докато живеем в Теб…

така стана с мен в първите ми стъпки към тази Сияйна Светлина, която си Ти, Боже, Отецо наш…

и оттогава пожела да Ме опознаеш, както в миналото се проявих на твоите отци и предци;

къде мога да намеря достатъчно силни думи да изразят чувствата ми към Теб и за Теб? както и да опитам, пак ще се проваля; духът ми копнее за Бащинската ти Обич; погълната от жаждата за обич към Теб, Яхве, очаквам Те всеки ден, дори в сънищата си;

без Любящата Ти Ръка, не бих устояла нито за миг срещу бурите от огнените преследвания, които ме обкръжаваха през всичките тези години! но всички те изчезват в Присъствието Ти, и както веднъж беше казал, чувствам се като птица, свободна, летяща в небесата, чувствам се свободна!

свободата се намира в Духа; зова всички хора при Мен; зова ги първо към покаяние; зова ги да пият от Извора на Живота; блажена е душата, която Ме обиква; бъди щастлива, Васула Моя, не се бави никога да идваш при Мен и да се молиш, но, любима, страдай, когато не идваш при Мен по всяко време; работи за Мен с радост, с мир и Обич;

Господи, Творецо мой, и Създателю, смили се над мен…

никога не отказвам на покаяла се душа; ще се вслушам във всичките ти молитви, ако са в съгласие с Волята Ми; расти в Обичта Ми, дъще, Аз, Яхве, те благославям;

AlphaOmega

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message