DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще събера Дома на Изтока с Дома на Запада

9 февруари 2016

Господи, Боже мой, толкова много пъти ни каза, че си познат за това, че събаряш царства, познат за това, че изравняваш градове, когато Те предизвикват и възпрепятстват преминаването Ти сред народа Ти; с цялото ми уважение към Святостта Ти, вече повече от 30 години казваш да бъдем търпеливи за избавлението ни и за идването на триумфа Ти и че “никоя страна не се е родила за един ден”, “нито че град е построен за един ден”, като израз, за да очакваме и да не бързаме; но след 30 години със сигурност един град щеше да бъде построен, и със сигурност една страна щеше да има жители на 30-годишна възраст; плюс децата им?

Васула! права ли си да си нетърпелива?

злото се увеличава, преследвани сме;

трябва ли да отнема живота на три трети от жителите на земята, за да погинат в Огъня Ми? или по-скоро да отстъпя?

Господи, виждаш ли някакви усилия от нас да се отречем от греховете си и да се покаем?

сдържам гнева Си,

с нишка?

не, със сърца, които се молят тревожно за промяната на света и които Ми предоставят жертвена обич; и които следват Кървавите Ми Следи; тези души са се посветили изцяло, с тяло и душа, на благосъстоянието и завръщането на своите сънародници при Мен; скоро ще ви посетя, но да се произнесе преждевременна Присъда, няма да е от полза за никого; но Присъдата Ми с Огън не е далеч от вас; не съм депозирал Присъдата Си в зимник! Присъдата Ми ще бъде освободена; виждаш ли, Васула, човешкото съчувствие е ограничено, такова е и неговото търпение, и двете никога не се простират по-далеч от самия него, но Моето съчувствие се простира до всичко, което живее; смелост! търпение! няма да те сломят!

Господи, донеси мир на света, донеси единство в Дома Си и помирение;

виж, заради Святото Ми Име ще събера Дома на Изтока с Дома на Запада; не ти ли го бях предрекъл това?1 казах ти, че вие трябва да считате себе си за благословени, защото скоро Отецът Ми ще извърши чудеса и ще даде на вас, които търсите единството, безпрецедентна победа; това беше резултатът, дъще, от тези искрени сърца, които се молеха за единството, да! наистина Божието благоволение, както казах, скоро ще бъде показано...

следователно, Стените Ми ще бъдат възстановени, издигнати, както бяха някога, и ти, малък стрък на Източния Дом, остани твърда, бъди като диамант инкрустиран на Короната Ми; никой не може да бъде по-верен на словото си от Мен, Иисус Христос, който съм Истината; споделяй си Приятелството Ми и не бъди като ограда между теб и Мен; радвам се на близостта ти с Мен; възнагради Ме и продължи да бъдеш вярна на мисията си, напомняйки на нациите изобилната Ми Обич, Безмерната Ми Милост, и Нежността Ми; разкрий Ме...

моли се и Ме обичай; Аз, Иисус, съм всичко, от което се нуждаеш; ic


1 Послание от 2 юни 2015.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message