DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Всяко добро и великодушно деяние на обич се отчита в Очите Ми

3 февруари 2016

Господарю на Небесата, Попечителю на благополучието ни, Ти, който слезе отгоре чак до стаята ни, за да ни напомниш Своите повеления и заповеди, за да спазваме по-добре Словото Ти и да го следваме, научи ни да Ти се посветим, покорявайки се на решенията Ти; защото, когато Словото Ти се разгръща, то сияе със Светлина в душата ни, просветлявайки я, за да разбере напълно Словото Ти;

зная, че не си доволен от създанията Си;1

ах, Васула! сълзи пълнят Очите Ми, защото мнозина не зачитат Закона Ми на Обич, Закона Ми на Милост; колко още трябва да гледам злото да подчинява нациите една след друга? липсва всеобщ мир;

кажи ми, Господи, какво повече мога да направя? подкрепи ме, както винаги го правиш, помогни ми и нека да направя, каквото поискаш от мен;

постоянствай, Чедо Мое, и нека усърдието в теб да се възпламени в жар за Дома Ми, поглъщайки те в пламъци, за да вървиш напред без страх, напомняйки на всички да се покаят, да се молят непрестанно и да Ме обичат, своя Бог; велик ще бъде Триумфът Ми накрая;

цялото ми същество копнее за Теб, подтикна душата ми да желае винаги да бъде с Теб, хората, които не Те познават, не Те обичат, не Те желаят, не се покайват; как може човек да ги промени?

Васула Моя, всички са призовани от раждането си за взор към Бога, техния Създател! но малцина са онези, които следват пътя, който отредих за тях; ако, следователно, те се отчуждят от Мен, за голяма Моя скръб и болка, как тогава ще Ме опознаят и ще Ме обикнат? непрекъснато ги зова към покаяние; действие, което ще пречисти сърцето им и ще се родят в Мен; ще се присъединя към душата им, превръщайки я в светлина; как може човек да ги промени, питаш; забрави ли как? ела сега! чрез молитва... чрез дела на обич, чрез големи изправления, чрез жертвена обич предоставена за тях! чрез Розарията! и чрез няколко “Кирие елеисон”, за да изпълня в тях Милостта Си, защото чрез Благодатта Ми закоравялото им сърце ще омекне...

чуй, омайваш Ме, скъпа душа, когато се взирам в сърцето ти; ти, която стана чрез благодатта всичко, което пожелах да станеш! моли се за онези, които предпочитат славата идваща от света и които се отчуждиха от Мен; страхуват се от Кръста Ми, тъй като Кръстът Ми е Инструментът, който Ме прослави, онези, които отказват да прегърнат Кръста Ми са се отделили от Мен; Аз съм Едно с Кръста Си! и както ти казах веднъж: “ако прегърнеш Мен, прегръщаш и Моя Кръст;”

Господи! заклех се да спазвам Закона Ти; но продължи да ме съживяваш, както Словото Ти уверява!

ще го правя! ще направлявам винаги стъпките ти; Обичта Ми ще те утешава, и никога няма да бъдеш лишавана от Обичта Ми... да? кажи Ми!

имам една жалба, Господи; въпреки че мнозина се завърнаха при Теб посредством това Послание, те2

...не са от онези, които дават, а от онези, които вземат, както ти се изразяваш; това е, което казах тогава: “по-блажено е да се дава, нежели да се взима...” (Деян. 20:35), което не се практикува, те трябва да умрат за своето аз!

много малко са даващите, които помагат за разгласяването на Посланията Ти или принасят в домовете на Богородицата, докато други бързат да помогнат със своята щедрост;3

всяко добро и великодушно деяние на обич се брои в Очите Ми; ще преценя всяка душа в Моя Ден, като разкрия всичките им действия и какво носят в сърцето си; радвам се на души, които показват признателността си към Мен, и си спомнят да Ми се отблагодарят не само с молитви, но и с дела на обич...

това ми напомня десетте прокажени, които бяха излекувани от Теб и че само един се върна да Ти благодари, нали?

да, ти прочете в Писанията, че когато бях на път за Йерусалим имаше десет прокажени, които Ме очакваха; те Ми извикаха, тъй като не смееха да се доближат до Мен поради болестта си; когато ги видях, им извиках да побързат и да отидат да се покажат на свещениците; в сърцето си те знаеха, че ще бъдат излекувани по пътя; въпреки това никой от тях не си направи труда да се върне и да Ми се отблагодари, освен един, Самарянин, който показа признателността си, като възхвали Бога и падна в Нозете Ми...

Ти даде великодушно толкова много дарове на човечеството, които не бяха оценени; от милосърдие, не престана никога да даваш, Обичта Ти не Те оставя да чакаш, толкова е голяма, че Ти Самият слезе на земята, прояви се открито на толкова хора, дори на не-Християни, защото Сърцето Ти е непрекъснато в Огън и не може да чака – не можеш да устоиш!

щедростта Ти е екстравагантна, дори тогава, самите Твои ученици също се чудеха защо правиш благоволения и чудеса на езичниците, на Самаряните, на всички, и бяха скандализирани от приятелството и общуването Ти с тях; оспорваха Те! оспориха Властта Ти! направи, моля Те, всички, които Ти излекува да се отзоват на Добрината Ти, разчитайки само на Теб;

Васула! славна нация ще се пробуди от Изток; тази нация ще Ме прослави! да, наистина, проявих се и на не-Християни! за да могат хората да видят и да узнаят и да наблюдават и да разберат, че Милостта Ми е неограничена, огромна е; Обичта Ми, Необятна! “не се страхувайте” им казвам; “защото Аз съм Пътят, Истината и Животът;” тогава им показвам Славата Си, и те Ме питат в страхопочитание: “мога ли да бъда свидетел?” “бъди свидетел, за да покажеш радостта си от тази среща”, отговарям; така че, Васула, не тъжи, когато забавям, според теб, завръщането Си, бъди търпелива, малка ти, няма страна родила се в един ден! бъди като маслиново дърво растящо в Дворовете Ми; пробегът ти не е приключил... отмори душата си в Мен, твоя Бог, не си сама; бъди едно с Мен; ние, нас?

Да, ние, нас...

Аз, Иисус, те благославям ic

 


1 Не бях завършила изречението си, когато Иисус ме прекъсна и заговори.
2 Иисус пое, за да каже какво исках да напиша.
3 Нямам предвид финансово, а с деяния.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message