DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Дойдох при теб да изразя желанията Си за Своята Църква

13 декември 2015

Господи, не обръщай внимание на слабостта ми и на окаяността ми, а на обичта, която разпали в сърцето ми към Теб;

О, Господи, нежен  и благ,

взе ме в Небесните Си Дворове,

за да ме поканиш на Богатото Си Пиршество,

хранейки ме с Небесна Мана,

увенча така бедната ми душа

с неизказаната Си Обич;

погледна в прозореца на сърцето ми,

за да го разцъфтиш с Погледа Си,

възстановявайки всяка негова част;

Словата Ти очароваха сърцето ми,

и накараха душата ми да се провикне:

'Господ в Своето Съчувствие ми даде ново раждане, за да извлече чиста смирна от устата ми, така че да Го почитам, да Го възхвалявам, да Го възпявам...'

и Аз, възлюбена Моя, увенчах душата ти със сапфири; понякога те изолирах, за да те имам само за Себе Си; о, да! не е нужно да търсиш другаде приятелства, не ти ли е достатъчна Светлината Ми? какво задоволство ти дадоха земните грижи? отделих те от много неща, които Ме дразнеха и въпреки че понякога не го осъзнаваше и се бореше да се закрепиш за тях, след като плътта ти е слаба, Аз, твоят Цар и Бог, преодолях желанията ти, желания, които те очароваха; искам Моя съд за Себе Си, искам Моя съд чист, искам Моя съд да съдържа същността на всичко добро!

прогоних за интересите Си, всичката леност и всяка друга слабост, която би имал духът ти; замених ги с даровете на Своя Дух; Васула, дори ако някои от потисниците ти продължават да звучат като какофонии и да се скандализират от езика Ми, а още повече се скандализират от избора, който направих, моли се и за тях, да получат тази радост, която давам на тези разкаяни сърца, когато сърцата им се отварят да Ме приемат, да приемат това Послание, което осветлява сърцата, привличайки ги толкова близо до Мен; и щом възстановя тези закоравели сърца, ще възвърна почтеността им, обединявайки ги за Мен и тяхната така обедняла душа; и като изкореня пороците им, ще ги направя Свое притежание; и онова, което някога беше замърсена територия, сега ще бъде благословена, пречистена и изцелена, освободена от всякакво зло! това са Моите Пътища на Мъдрост;

цвете, бъди като радар, за да откриваш злото, когато идва в обхвата ти;1 бъди красива душа! близостта Ми с теб може да те превърне в красива душа, за да Ми позволи да залея душата ти със Светлината Си светеща в теб, така че когато виждат теб, да виждат Мен, и затова нека съюзът ни да е толкова пълен, че когато движиш ръката си, ръката ти да е Моята Ръка, Очите Ми да бъдат в очите ти; 

нека всички онези, които не знаят, да узнаят, че никой не подобава да бъде близо до Мен, твоя Бог, но Аз, който съм Женихът на цялото Свое сътворение, всеки, който се съедини с Мен, става невеста за Мен; и ще живее истински живот в Мен; аз съм Единственият, който осигурява Живот;

Въпреки това съм толкова незначителна и е умопомрачително, че Ти не само ме погледна, но и ми се разкри! до този ден не мога все още да си го представя и да го проумея! как е възможно този Бог, толкова Славен, Безсмъртен в Своето Величие да ме погледне, да ми се разкрие, да ми говори, преплитайки се с мен в Своята Прегръдка; това е наистина чиста лудост!

ах, Васула, Аз съм твоят Баща, твоят Създател, тогава как да не обичам детето Си и това, което създадох? принадлежиш Ми; всичко в теб Ми принадлежи! наистина се намирам в теб и ти в Мен; душа на Сърцето Ми, бъди уверена, че ще изпълня Делото Си в теб, което надвишава възможностите ти;

затова не преставай да се отзоваваш на Призивите Ми и не спирай да пишеш Любвеобилния Ми Химн; нека Словата Ми да бъдат като огън, жарки пламъци; да!2 ти не разбра какво имах предвид тогава, когато ти казах да Ми служиш с жар; жарта идва след истинска метаноя, поглъщайки те в пламъци на обич, пламъци на страст, за Мен, твоя Бог и желанието да Ми се харесаш, и желанието да чувстваш Присъствието Ми; жарки пламъци, които топлят сърцето ти да жадува за Мен, твоя Бог, жар да бъде узнато Святото Ми Име, жар като огън идващ чрез Светия Дух да желаеш да изпълняваш единствено Моята Воля, Волята Ми, която ти поиска да съживиш Църквата Ми, да я разкрасиш със Знанието Ми и да я обединиш;

дойдох при теб, за да изразя желанията Си за Църквата Ми; Аз съм Бог, Творецът и ти казвам, че със Силата Си ще продължа да укрепвам това цвете, което присадих за Мен, така че никой да не може да го изтръгне, да го задуши или да го стъпчи, дори най-лошият ураган, който Моят враг, дяволът, би могъл да надигне срещу него; имам те добре вкоренена в Тялото Ми, където корените ти са здравоо вкоренени и са добре подхранвани; нааситена от Кръвта Ми, укрепена от Светлината Ми и защитена от Ръката Ми; наблюдението Ми над теб ще бъде непрестанно...

колкото и да съм недостойна, Ти ме обикна по такъв неописуем начин, за да покажеш величието на Обичта Си, която изпитваш към цялото човечество, безусловна Обич; Обич изпълваща душата на човека с радост, бащинска Обич, която води човек да пожертва всичко в името на спасението...

жарта да Те прославям, Господи мой, нека остане във вените ми, неутолимата жажда, която даде на душата ми да известявам Святото Ти Име, нека се увеличава в мен;

затова, бъди Мой апостол на Обичта и Единството; остани в Мен и ще остана в теб; бъди в мир, давай Ми винаги своето време! ic


1 Харесва ми, когато Иисус използва съвременни термини и го знае! Знае, че ще ме накара да се усмихна, дори да се засмея и затова от време на време го прави, за да ми достави удоволствие.
2 Иисус ми напомни, за да разбера в крайна сметка, какво имаше предвид тогава в посланието от 23 май 1987, когато ми каза: “ако желаеш да Ми служиш, няма да покажа в теб нищо друго освен буен жар;” Без да разбирам и зашеметена просто повторих: “буен жар...” и Той каза: “да, буен жар...” Разбрах накрая, че да, обича ни с жар и когато Му служа, правя го с жарки пламъци, жарка Обич, жар да Му доставя удоволствие, да известя Святото Му Име, както и Безмерната Му Милост и Обичта, която изпитва към нас. 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message