DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Известно е, че съм Учителят на човечеството

30 ноември 2015

Господи! Ти си радостта на душата ни,

веселието на духа ни,

светилникът на тялото ни,

Слава на Теб, Боже мой, Отецо на всички…

о, ела! не се страхувай, звукът на думите ти Ми хареса; въпреки че природата ти е слаба и сдържана, Сърцето Ми се радва; радва се в беднотата ти, Васула Моя;

всяко видение, което ти дадох, всяко откровение, което вдъхнах в теб дойде от Мъдростта Ми; не от мъдреци, или от интелекта на интелигентни хора, а от Светия Ми Дух;

нека мине тази година и ще видиш какви стенания и вопли ще пожъне това поколение и каква паника ще настане! поколението ти изпълнява замисли, които не са Мои и така натрупва грях върху грях, смъртоносни грехове; пиши:

сега, както в дните на Ной, слизам при вас, за да предупредя поколението ти; когато ги предупредих за потопа, който щяха да имат тогава, те не повярваха; днес, Васула, разтърсих Небесата, както никога досега в историята, за да призова нациите да се покаят, но расата на това поколение са синове на потисници, потиснаха Предупрежденията Ми; потиснаха Думите Ми, за да не се разпрострят и да не бъдат чути; деспоти на злото!

дъще! как Ме боли да гледам толкова много да се намират все още в дълбок сън! от самото начало, от зората на откровението Ми към теб, поисках от всеки един да се завърне при Мен и да живее свято! свят живот, обичайки Ме и обичайки се един друг; това беше основното Ми послание към това поколение и както го чухте от самото начало, трябва да се обичате един друг.

казвам ви, ако не се зароди обич в сърцата ви, вие сте жив труп;

а сега, Васула, отмори главата си на Сърцето Ми, и помни Думите Ми към теб, че Аз, Иисус, който те призовах, ти казвам отново… да! обичам те с безусловна Обич; изборът да се спрем на теб беше на Отеца Ми и Мой; дойдохме при теб да те спасим и да те покрием с благословиите Си, за да поемеш пътя на добродетелите, да обитаваш в Нас и Ние в теб; трябва само да погледнеш около себе си, да добавиш всичкото Знание, което духът ти получи от Нас, за да проумееш благодатите, които придоби, приемайки Призива Ни, и наследявайки Царството Ни; беше ни необходимо само съкрушено и слабо сърце, за да излеем указанията Си в това сърце, и да се венчаем за него в задушевността Ни… 

Отецът Ми и Аз станахме твой личен Учител; известно е, че съм Учителят1 на човечеството; затова, ти си толкова благословена, че ти  научих Закона Ми и ти дадох Мира Ни, за да не се чувстваш никога изоставена; помазахме те в Обичта Ни; ти си детето Ни, което израсна в Нас; оформихме те да бъдеш твърда и се радвахме в нищожността ти;

Песента Ми е за благост и справедливост, Песента Ми е за всички вас да се пее вечно; идвай винаги в Присъствието Ми с песни на радост; венчай Ме с Обич и не позволявай на врага да изтръгне основата ти в Мен; винаги ще се отзовавам на молитвите ти и ще ти осигурявам най-доброто; винаги ще ти изпращам повече храна, отколкото можеш да изядеш! зови Ме, когато поискаш, Васула Моя; тежката ти работа през тези тридесет години ще бъде възнаградена, както и всички онези, които работиха за същата кауза на Справедливостта; Небето не забравя; всичко, което правиш с Обич за Мен, се брои; не си сама! Обичта е винаги до теб… ic


1 Чух тогава: par excellence, на френски - тоест, преди всичко. 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message