DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Оформям онези, които обичам като им давам изпитания

5 септември 2016

Аз Съм; дете Мое, имай ума си и цялото си същество фокусирани върху Мен и ще изпълня ума ти, душата ти и цялото ти същество с очарователна добрина и чистота; ще те изпълня с обич и с всичко, което Съм Аз; всичко, което считам за добродетели, или деяния достойни за Царството Ми; продължи да правиш всички неща, които научи от Мъдростта; никога не си имала недостиг на дара Ми към теб; никога не те напуснах, никога не те оставих в нужда; давай Ми времето си, за да изразявам Волята Си в теб; съсредоточи се отсега нататък повече върху Мен; имай очите си вдигнати към Небето, където Съм Аз; заличи в теб всичко, което е земно и помни как се наслаждавам в души, които въпреки нищетата и провалите им, са благи и смирени, защото тях мога да ги уча и да ги издигна в Духа Си, за да станат твърди във вярата си;

в тях мога лесно да пусна корени; не таи злост към онези, които поставят забрани и пречки пред мисията ти;

Господи, моята мисия, или Твоята?

Моята, - и твоята, тъй като си Ехото Ми, подчинена си на Посланието Ми, което ти поверих; дарът Ми за теб и за всички, е за вашата собствена полза; обучих те да спазваш същия модел, по който ученията Ми ти се дават и могат лесно да бъдат разбрани; имаш въпрос;

Да, Иисус, имам; не Ти ли пречи, Господи, когато някои от йерархията ми забраняват да говоря и да предавам Посланието Ти? Посланието Ти, което спасява?

 когато някой действа против Волята Ми, тогава е грехът, който живее в него; управлявам с благост, справедливост и почтеност; след това, помни, оформям онези, които обичам като им давам изпитания; това е част от обучението Ми, обучавам избраните Си души да бъдат силни, така че когато бъдат преследвани да не трепнат, а да остават твърди, непоклатими; клеветата може да ги удари, но те няма да се поддадат; нищо няма да ги накара да бягат; виж, Васула, получавам повече слава по този начин;

колкото до онези, които създават хаос със забраните си, Сърцето Ми Ме боли за тях, прилагат правила, които не са Мои и вземат решения, които не са вдъхновени от Мен; грехът ще ги заслепи и ще натрупват грях върху грях; и така, да, Сърцето Ми страда и Сърцето на Отеца Ми пламти от гняв; но ти, както казах,  не трябва да таиш злост срещу тях; Аз Съм единственият Съдник и ще ги съдя съответно в подходящото време;

когато пророкът Ми Йеремия се оплака за несгодата си и за преследвачите си, каза: “бих искал да обсъдя с Теб един въпрос за справедливостта, защо нечестивите живеят толкова благополучно? защо негодниците се радват на мир?”1 този въпрос Ми се задава от мнозина от вас; казвам ви: някой от вас има ли слаба представа какви са Плановете Ми? имали ли сте някакви съмнения в Мъдростта Ми? и ще добавя, не бях ли казал да обичате враговете си и да се молите за тях? защото по този начин Небесният Отец ще ви признае за Негови? Отецът Ми в Небесата позволява на слънцето да изгрява за тях, както и за добрите, и дъждът Му да пада върху честните и нечестните хора; кой може да Ме попита и за това?

Васула, давайки ти изпитания, това ще те накара просто да осъзнаеш, че без Мен не можеш да направиш нищо, и ще се привържеш още повече към Мен, зависейки изцяло от Мен; това е, за да те науча, че ако Ми имаш доверие, няма да пострадаш; защото ще бъда там, за да те спасявам в изпитанията ти;

Ти каза, че Отецът пламва от гняв към тях; живеят в Царството на сенките и всички ни очаква неизбежно наказание заради тях; ще продължиш ли да отстъпваш и да ги защитаваш?

ще отстъпя, ако признаят греха си и се покаят; това, от което се нуждая от вас са молитви, молитви са необходими, за да смекча сърцето им, както смекчих сърцето на цар Асуир, полагайки в него по-благ дух; ако молитвите ви стигат до Мен с доверие, винаги ще намирате благоволение, и ще се отзовавам на желанията на сърцето ви; няма да ви откажа това, за което устните ви умоляваха;

знае се, както ти бях казал, че събарям царе и изкоренявам царства, когато стават причина да възпрат потока на Словото Ми да стигне до всички вас; не презирай гордите, остави Мен да бъда техният съдник; помни, че всичките ти достижения са мерило за Силата Ми и Властта Ми;

искаш ли да узнаеш нещо, което само Аз мога да видя? преследвачите ти се свиват, когато те виждат да идваш в територията им; казват: “коя е тази, която идва да ни учи?” Аз съм единственият, който изследвам съкровената им мисъл, и дълбините на злите им намерения, вкоренени в сърцето им; като стена застават, за да изключат Словото Ми; с празни думи Ме благословят и на висок глас Ме славят; моли се за тях! моли се! моли се!

чуй, не си сама! светът винаги ще ти създава неприятности, защото си изпратена от Мен; но бъди смела; и помни, че Аз те избрах, а не ти Мен; Словото Ми дойде не само при теб, а при всички живеещи на земята; използвам те като моя плочица, за да пиша Думите Си, така че всеки да може лесно да прочете Думите Ми; тези Послания ще осъществят целта Ми; така че трудът ти не е напразен; кажи отново на всички, че Аз, Иисус, изпитвам неутолима жажда за обич! ах, Васула, нека бъда единствената ти Надежда, позволявайки Ми да пиша с Мъдрост, специален дар, който ти е даден, и не се страхувай от необразованите и неуравновесените, които, пренебрегвайки Писанията, имат нещо да кажат; подобни хора са като пресъхнали реки, суха земя;

пророчеството е светилник да осветяване на стъпката ви в мрака; Светият Ми Дух движи пророците Ми да говорят в Името Ми; знай, че преди да ги подготвя да работят, ги водя да се покаят, и в Своето благоволение, прощавам миналите им грехове и ги измивам, без никога да им ги припомням; самата Възвишена Слава след това им говори по различни начини, защото Духът Ми почива върху избраниците Ми; благодатите, които получават от Мен имат и те своята цел, ще бъдат в полза на другите; те ще служат не само на Мен, но и на другите; всичко, което получават от Светия Дух, ще бъде за доброто на хората! за Семейството Ми;

Васула, мъничко създание, трудът ти и борбата ти в Името Ми Ме радват; Сатаната никога не престана да ти досажда, дори чрез ръцете на онези, които се включиха да бъдат сътрудници в Божественото Ми дело, за това Послание, действат по начин, който ненавиждам, диктувайки ти с късогледството си, създавайки неприятности; противопоставям се на гордите и скърбя за тях;

свещенико Мой, прилепи се за Мен, за Надеждата; в живота ти, Аз, Христос, дойдох, това не означава ли нещо за теб?

Незаслужен дар... за една окаяна душа, все още съм объркана, и в безмълвие, защото Ти, моят Бог, ми даде Себе Си, без въобще да си помислиш, че в очите на хората рискуваш да бъде омаловажен не само Скиптърът Ти, но и цялото Ти Царство...

ако Обичта дойде при едно незаслужило създание, Обичта и Нежността могат да докоснат и други незаслужили създания; трябва да им го кажеш това; ще им покажа симпатия и прошка, само ако пожелаят да Ми отворят сърцето си; оповести това Послание; помни, че Аз, Бог, съм този, който полага в теб желанието да работиш за Мен, и да прилагаш на практика всички Мои желания и Мои сентенции;

сега кажи следното на молитвената си група в Родос: в ранните дни на Посланията оценихте всички Мои Интереси, преодолявайки с радост преследванията и изпитанията; извадих ви всички от властта на мрака, и простих греховете ви; напомням ви сега на всички да възпламените обичта си към Мен; четете Посланията Ми, научете се да Ме обичате повече! правете добро и усвоявайте Знанието Ми; приютете се в Мен, и ще бъда Песента ви; мога да прочета сърцата на всички, и познавам съвършено нуждите ви; затова, елате при Мен, вашия Спасител, бъдете Живата Ми Църква! възрадвайте Сърцето Ми, съберете се и приемете Нежността Ми; заличете всичко, което не съм Аз, и работете крепко за своето спасение и за спасението на другите; приемете Святата Ми Целувка върху челата ви; Обичта ви обича всички! ic


1 Йеремия 12:1.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message