DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Издълбах в сърцето ти всяка Своя дума

22 юни 2015

Мир на теб; разбери напълно, дете Мое, каква е целта Ми, зовейки те; по благодат отворих вратите на Небесните Си Дворове, за да те изуча, да те помажа, да те оформя в апостол; издълбах в сърцето ти всяка Своя дума; помни ученията Ми: че всичко, което правиш, трябва да се прави с обич! нямай нищо, което да не е Мое и във висока степен против Волята Ми; никога не вярвай, когато не Ме чуваш или не усещаш Присъствието Ми, че леко съм променил Мнението Си! защото Планът Ми в теб не зависи от обикновените хора; това, което имам в Ума Си далеч надхвърля човешките диктати;

Аз съм Живият Бог, Всемогъщият, и Светлината Ми сияе вътре и вън от сърцето ти, озарявайки те с Присъствието Ми и Знанието Ми; всички твои трудности ще бъдат компенсирани; и ще продължа да показвам Славата Си върху лицето ти; Лицето Ми върху твоето, за да повярват слепите; въпреки че някои от тях ще ги забуля да не виждат;

да, по благодат те избрах да проповядваш за единство и помирение, призовавайки ги всички към покаяние; затова, дете Мое, не се колебай да говориш за нежността Ми, която изпитвам към всяка душа, и за величието на Обичта Ми към всички! Аз съм Обич, Аз, Иисус, те благославям, дете Мое; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message