DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Божието благоволение скоро ще бъде показано

2 юни 2015

Послание прочетено от Васула за първи път по време на 10-ото Вселенскo Поклонение на ИВБЖ в Рим през октомври 2015 г.

мир на теб; обучих те да бдиш над Лозето Ми, така че направи всичко възможно, за да го запазиш безупречно и бъди нащрек за безпринципните хора; Аз, Иисус, твоят Спасител, ти казвам, дете Мое, ученичко Моя, продължи да растеш в благодатта Ми и в познанието на Мъдростта на Духа Ми, за да Ме възприемаш в пълнота;

написано е в Писанията, че Отецът Ми е поставил всички неща под нозете Ми и Ме направи Владетел на всичко; узнахте, че съм Главата на Моята Църква; сега, през всичките тези години, Васула Моя, Духът Ми на Истината показваше Силата Си на всички вас, за да упражнявате и да прилагате на практика словата Ми, които са: “да бъдат всички едно; Отче, да бъдат едно в Нас, както Ти си в Мен и Аз съм в Теб...”

- но, Господи, както знаеш, дори сега, когато говориш, мнозина от Църковните сановници не вярват, че го правиш, дори, когато в миналото Ти поиска от нас да бъдем едно и обединени, никой не изпълни Словата Ти; годините минават една след друга и нищо не става; острието на меча продължава да е в Сърцето Ти...

казвам ти тържествено, продължавай да учиш на всичко, което ти дадох и не се страхувай от нищо, тъй като Духът Ми те пази в безопасност, влагайки в теб и волята и действието, за да събереш пастирите Ми, да им напомниш, че има Един Хляб и че всички вие, въпреки че сте много, сте едно само тяло; събрани сте (тук) от различни нации и различни Църкви, да се молите за Милост, за изцелението на разделението помежду ви, за постигането на мир в света и единство между всички Християни;

затова искрено ви питам: не сте ли посветени на Мен чрез общото ви кръщение? вижте, готов съм да ви дам дара на Единството, за да издигна Църквата Си като знак за всяка нация, така че да види Славата Ми, но Ми е необходимо пълното ви сътрудничество и готовност да се огънете в смирение и обич, - и за да се обедините около един Олтар и да си споделите Тялото Ми трябва да се научите да обичате, тъй като всички знаете, че има caмо едно Тяло, един Дух, един Господ, една Вяра, едно Кръщение, един Бог, Отец на всички и чрез всички; и който обитава във всички вас – и като знаете тази заръка, но въпреки това оставате разпръснати и не желаете да си споделяте Светите Ми Тайнства и Тайнството на Евхаристията, вие наскърбявате Духа Ми; защо тогава искате от Мен да излея върху вас Духа Си, за да премахне разделението между вас, когато предразсъдъците ви властват над сърцето ви? не наскърбявайте повече Духа Ми, като оставате разделени с разграниченията ви помежду ви;

защото колко пъти казвах, че съм Един? питам ви отново: вярвате ли, че Тялото Ми е една единствена маякова светлина, неразделна, която свети над целия свят? днес идвам при вас като Първосвещеник, за да ви напомня да живеете по начин достоен за призванието ви, да свидетелствате за Истината, събирайки се всички заедно в единството на Вярата, и жертвата, която Ми предоставяте всеки ден да бъде причината, която ви води всички да си споделите това Тайнство на Евхаристията; помолете Ме да съживя отпадналия ви дух; помолете Ме да ви водя в правия път! със сигурност ли вярвате в Добротата и Благостта Ми и че мога да ви дам ново сърце? тогава защо продължавате да пъшкате под вашето разделение? помолете Ме да ви укрепя във Вярата и да отворя сърцата ви за Истината, и чрез силата на Евхаристията Ми да предоставите живота си за Единството; продължете напред, изпълнени с Духа на Обичта, за да направите Единството реалност в Църквата Ми!

дайте Ми грижите си и в славната Си Светлина ще ги преобразя, за да ви дам мир в сърцата ви; благословени на Душата Ми, бъдете единодушни, така че да се споразумеете заедно за договор, който ще прослави Тялото Ми, което е Църквата; не оставяйте никакво празнота в сърцето си, за да не би врагът, който cе скита около вас, да запълни тази празнота; считайте себе си за благословени, тъй като Небесният Отец ще извърши чудеса и тази победа ще бъде дадена на всички вас, които търсите Единството, очаквано толкова дълго;

разделението ви се е превърнало в стръмна скала, неогъващи се железни пръчки, с човешки закони и постановления, но като резултат сега от толкова многото ви молитви, Божието благоволение скоро ще бъде показано; от Дома на Изтока и на Запада, имам нужда от големи поправки и съм готов да простя грешките им; имам нужда да престане всяка арогантност, имам нужда да престане всяка гордост; изправете се тогава всички вие, тъй като имам нужда от победоносни воини, воини на вярата, и не по-малко; получете Благословиите Ми, за да си споделите един с друг; Аз, Иисус Христос, ви обичам всички; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message