DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Велик Петък

10 април 2015

посещаваш земята и я напояваш от животворните Си Извори, доставяш на поколението ни духовни богатства чрез Светия Си Дух, никога не ни забрави;

чашите ни преливат с Праведността Ти, за да утолиш сухотата ни, осигуряваш душата ни с небесна манна, изливаш помазан елей върху недостойните ни глави, и ни даваш блага с изобилие;

но какво направихме ние? сведохме плодородните някога долини, които ни беше дал, в пустини, превърнахме Животворящия Ти Извор в суха земя, направихме деяния, които похулиха Святото Ти Име, продължаваме да вършим зли неща; поставихме клопки на всеки добродетелен път, продължаваме да избираме горчивата отрова на змиите, вместо сладкия мед от Устата Ти, и въпреки това Вярната Ти Обич никога не престана да се излива върху нас! Господи! как можеш да ни търпиш?

Аз Съм; никой не може да бъде по-истинен и верен от Мен, вашия Спасител; по-голяма Обич от Моята няма да намерите; виждаш ли какви чудеса направих в теб и във всички онези, които чуха Призива Ми? дори за онези, които никога не Ме търсиха? говорих и те Ме чуха;

изпях тази Песен, за да покажа Милостта Си, преди да дойде Денят Ми, повиках земята да чуе новата Ми Песен, от изток на запад, от север на юг, която предхожда поглъщащ огън; написах всички тези думи за поколението ви, и бих казал, за изгладнялото ви поколение, за да ви доведа до покаяние и да ви очистя от греховете ви; бях постоянен в Призива Си, но човекът в своя просперитет изостави Мен и всичко, което е Свято; душата, която създадох да бъде щастлива, не е, защото злото не може да храни и да осигурява душите ви да бъдат весели; казвам ви, Присъствието Ми е неизбежно, но когато се явя, тези, които живеят в нечестие и не са се покаяли, гробът ще бъде вечният им дом; и източният вятър ще бъде този, който ще ги съкруши;

изпълних те с благословии и ти показах благоволението Си, Васула; неутолимата Ми жажда за отговор на Обичта, ти беше показана от самото начало на Призива Ми; насочих вниманието ти към неизказаната Си Обич, така че да изоставиш нелоялността си, и както казах преди известно време, ти беше прототипът на своето поколение; една изгубена овца между много други с празнословия да изпълват устата ти; и вместо да те накажа, отвърнах с прошка и състрадание; тогава като Жених грижещ се за невестата си, те преведох през порталите Си, влезайки в царските Ми дворове, за да науча теб и другите на тази песен на обич, разкривайки на целия свят праведността Ми, и най-отдалечените части на света видяха Обичта и Милостта Ми;

ще дойда скоро и ще съдя света, и никой не може да каже, че не говорих по този начин, за да ги предупредя; в миналото, говорих на предците ви в облачен стълб, като ги учех и ги напътствах да следват заръките Ми; днес, продължавам да ви говоря по различни начини; разполагам с разнообразни начини да се доближавам до моя народ с щедрост и съвет; отправих се към това поколение с Поема, и с елей на радост помазах всяка душа, която се завърна при Мен;

отражение на Обичта Ми! пазач на Интересите Ми! отстоявай и Аз, Господ, ще пълня устата ти с мед и елей, за да помазваш народа Ми и да прокламираш тези беседи в Името Ми; нека устните ти да произнасят слова на Мъдрост и пророчествата, които ти дадох;

о, как копнее Сърцето Ми народът Ми да Ме разпознае чрез тези слова; моли се за тях и моли Отеца да ги изпълни с Дух на Проумяване! така че да спрат да питат: ‘какво е това? защо е така?’ тъй като създадох всички неща за тяхното предназначение и имам Своите съображения за всички неща, затова вдигнете очите си и погледнете Небесата и Ме прославете; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message