DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Това са Времената, в които неблагоразумното ти поколение се нуждаеше от храна свише

4 февруари 2015

Васула Моя! не беше ли хранена от Ръката Ми?

да, Господи, бях хранена от Ръката Ти…

да! не беше ли учена в Дворовете Ми с Мъдрост?

да, това също, Господи, да се слави Святото Ти Име; силата Ти надделява над всичко!

радост на Сърцето Ми, продължи да обработваш тази реколта с приятелите, които ти дадох до теб и не се страхувай!

планът на Сатаната от самото начало беше да унищожи Моя план в теб, с наглост, насилие, арогантност и тщеславие, които подбуди у хората, които не търсят Присъствието Ми; Аз съм Могъщието над всичко; чуй, ти намери благоволение в Очите Ми, и Обичта Ми те подкрепя всеки път, когато си на път да се подхлъзнеш; Аз съм Скалата ти;

виждаш ли, Васула, това са Времената, в които неблагоразумното ти поколение се нуждаеше от храна отвисоко; бяха подведени да забравят Лика Ми, да забравят корените си, дори да оскърбяват Славата Ми! как съжалявам тези млади души, които напълно загубиха вярата си, продадени на Сатаната! Бездната постоянно се пълни със зловонието на смъртта, и подобно на огромна пещ, която се пълни, димът на Бездната помрачава небето и земята с всяка минута... болката, която изпитвам, е извън човешкото възприятие; отхвърлянето им на Присъствието Ми и на Божествеността Ми свидетелства против тези души;

о, народе Мой! младеж Моя, управлявана от Сатаната, примамена от него, насочваш се към гибелта си! но, чуйте Ме: ще продължа да изливам Духа Си в дните ви върху цялото човечество, за да обновя творението Си; това става сега;

Да, Господи, даде ни зрение и проникновение, за да го видим и да го разберем; но защо учените не разбраха, че това са времената, в които обновяваш творението Си?

тези неща са скрити от големите и надменните оратори и се разкриват само на смирените, на съкрушените сърца и на простите по сърце! това са Времената – винаги толкова настоящи – за които Писанията казват, че Аз, Бог, ще живея сред вас по нов начин;1 и че ще направя Своя дом сред вас;2 това са Времената, в които правя ново цялото Си творение! това е новият Ми подход към всички вас; но уви за онези, които преследват Духа Ми, ще завършат в Бездната, освен ако не се покаят! Благодатта Ми се дава щедро на всеки, който се покае! моли се за тези души да разширят пространството в сърцето си, за да получат Светлината Ми  в тях;

говори в Името Ми, така че Славата Ми да се разкрие в теб, както и Силата Ми; провикни се без страх, кажи на всички, че ‘Бог е до вас и ви обича!’3

това бяха първите думи, които моят Ангел ми каза!

да! тогава онези, чиито сърца се развълнуват от тези слова, ще слезна с могъщие да ги нахраня, както пастирят храни стадото Си; и ще ги държа до Свещеното Си Сърце; така че, Васула Моя, върви и свидетелствай в Името Ми, разпростри се, Аз-Съм-с-теб; продължи с това, което трябва да направиш;4 Аз Съм винаги с теб... ic


1 Господ винаги е бил тук с нас в Святата Евхаристия, но сега освен това Присъствие в Евхаристията, Той се доближава до нас по нов начин в този Край на Времената посредством послания, откровения и появявания, както никога преди в историята.

3 Думи, които ми бяха казани от моя Ангел Даниил в самото начало.
4 Да опаковам багажа си за поредната мисия.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message