DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Това е последното Ми предупреждение

8 декември 2014

Mира Си ти давам; (...) сега Ме чуй:

Васула Моя,  този дар да Ме чуваш и да имаш духа си в Небесните Ми Дворове, близо до Престола Ми, е, за да те насочвам към народа Си от всички нации и вероизповедания; виждаш ли, това е последното Ми предупреждение; казах в Небесните Дворове: “ще се покажа на народа Си по този начин, и цели нации ще Ме чуят посредством дъщерята на Избора Ми, дъщеря от Египет, земята, която Ме беше хранила... земята, която Ме защити от смъртта, благословен да бъде Египет, Моят народ, земята, която винаги ще лелея в Сърцето Си.”

бях решен в Своя План да се доближа до теб, дъще, да те утеша и да те обуча с Мъдрост; радвах се в теб, въпреки че все още не проумяваш защо, с удоволствие те гледах в Ръцете Си; казах: “ще прокарам път за нея, път, който няма да се отклонява от Истината; за общото благо на народа Ми; ще обуча голям брой хора по прозорлив начин да се учат непосредствено от Устата Ми; Гласът Ми ще бъде чут като каскади от течаща вода; приятелството Ми, като лечебни треви; защото, подкрепата Ми ще бъде дадена на мнозина; ще утеша народа Си; ще направя осезаемо Присъствието Си в този живот и ще управлявам народа Си и цели нации по този начин;

знаех, Васула Моя, трудностите, пред които щеше да бъдеш изправена заради Мен; затова ти казах, че дарът Ми за теб няма да престане и че като отплата ще ти бъде позволено да Ме зовеш по всяко време по този начин, и че Аз винаги ще ти отговарям; дар, различен от всички, които дадох на онези, които избирах;

пътувах с теб през пустинята; така че сега Ми позволи да продължа плана Си в теб, позволи Ми да те използвам като Мое Ехо, за да мога да напомням на народа Си, преди гневът на Отеца Ми да съкруши тази земя, че царският сан беше техен, да, от деня, в който ви създадох всички;

престани да изливаш презрението си върху Мен, своя Бог, покай се, и промени сърцето си, сътворение, и не се доближавай до Мен единствено, когато те сполетяват бедствия и трудности; издигнете сърцата си при Мен и ще ги излекувам! ах, дъще, радост на Сърцето Ми, бъди едно с Мен!

Устата ми няма да престане никога да Те възхвалява и да копнее за теб;

Аз съм непоколебимото ти Убежище, любима, възрадвай Сърцето Ми и Ме обичай; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message