DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Духът Ми като Слънце ще удари много души

25 ноември 2014

- дойдох, бързайки да чуя за какво ме зове нашият Господ...

мир, принадлежа на Своята възлюбена и желанието Ми е за теб, скъпа душа; поверих ти Лозята Си1 и когато настъпи сутринта видях, че са напъпнали и цветовете им се отварят; всички те са уникални и Мои, ето защо възнамерявам да отведa всеки един до съвършенство;

единственото Ми желание, откакто беше все още в утробата на майка си, беше копнежът Ми да те хвърля в нациите, при всички народи, да им напомниш кой е Принцът им на Мира и да ги призовеш да се завърнат, да се завърнат при Мен, да се завърнат в Дворовете на Яхве, където им е мястото! затова бързай, любима Моя, и заедно Аз и ти ще бдим над Лозята ни, като страж на кула, и ще хванем лисиците, които обикалят в нощта, за да поразят Лозята Ми;

виждате ли как идвам? идвам при всички вас като Извор, който прави плодородни Лозята, като Кладенец-на-Жива-Вода с потоци от Чиста Вода изливащи се от това Сърце2; който пие от тази Вода, никога вече няма да ожаднее, защото тя ще се превърне в извор в него, струящ към вечния живот;

напомни отново на народа Ми, че Аз Съм Писанията, защото идвам отгоре и Словото Ми е Вечно; затова, Васула, не очаквай човешко одобрение, то не означава нищо за Мен, ти също не трябва да зависиш от човешкото одобрение; помазах много свидетели преди теб; не си първата, нито ще си последната; изпратих вестители, които дадоха свидетелството си за Истината, в Името Ми; всички те дойдоха като запален светилник и светещ в мрака на хорската душа, затова не се изненадвай, когато те отхвърлят в своето неверие; мнозина от така наречените праведници изучават Писанията, но когато сияя пред тях, не Ме разпознават; ако отказват да повярват това, което написах във Времената ви, как могат да вярват на Писанията?

бях казал, че преди да изгрее великият Ден на Господа, синовете и дъщерите ви ще пророкуват, младите ви ще гледат видения, дори на най-слабите ще излея Духа Си; и ще покажа знамения горе на небето и знаци долу на земята;

благодаря Ти, Господи, защото Ти, който ме призова, не Ме остави, а си с мен;

да, до края, който ще бъде началото; живея в теб, както ти живееш в Мен, нека Името Ми да бъде известено на света и продължи да свидетелстваш, така че светът да узнае за величието на Обичта, която изпитвам към тях; Духът на Истината ще продължи да води теб и  мнозина други към нещата, които предстоят; Той ще освети пътя ти със сапфири, и хората ще питат: "кой е Този, изгряващ като лъчезарно Слънце?" и ще разпознаят Духа Ми; "извади ме от мрежата", ще се провикнат някои, "Яхве, Боже Мой, помогни ми и ме излекувай", ще се молят други; тогава ще ги повикам всички да ядат от плодовете на Лозята Ми; там ще се научат, че съм Бастионът им, Скалата им и Изкупителят им, Словото, Богът им, Eдиният и единственият, който ще надделее над злото;

Духът Ми като Слънце ще удари много души, разкривайки им вината им, и как греховете им в окаяността им обезобразиха душата им и колко недостойни бяха станали в Очите на Бога; Той ще отвори дълбините на душата им, изгаряйки до корен всичките им зли наклонности; след това, когато Духът Ми ги очисти, Обичта Ми ще им бъде разкрита; и ще им дам мистична Мъдрост, помазващи благодати и ще ги обединя с Нас;

казвам ти тържествено, ако човек Ми служи, не трябва да гледа назад, трябва да Ме следва, където и да съм и където и да отида и да го водя; този, който Ме отхвърли, отрече Думите Ми, или Ме напусне заради трудности, ще има своя дял; живей в мир, дъще, теб е, която искам; да, бях го казал това онзи ден, но сега съм готов да дойда при теб, Мъдростта на Обичта Ми обаче съвсем правилно прецени за теб да останеш в службата Ми; предоставих ти всичко, Мъдрост и прозрение, за да живееш за Обичта и да освободиш чрез Словото Ми всички, които с готовност ще чуят Гласа Ми; нека онези, които бяха далеч от Мен, но чуха въпреки това Посланията Ми, да бъдат благословени; казвам ви: мир на вас, които бяхте далеч, и мир на онези, които бяха много близо;3

благославям те, дъще, ic


1 Групите за молитва на ИВБЖ.
2 Иисус сочеше с Пръста Си Сърцето Си.
3 Ис. 57:19.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message