DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Искам да узнаят за Мен като техен Бог и Отец

17 ноември 2014

Господи?

обединен съм с теб, скъпа душа! да, обичта те обединява с Мен; единственото, което искам от създанията си, е обич, да Ме обичат, и тежестта на греховете им ще бъде премахната от Мен; обич е да устояваш на стихиите, когато връхлитат върху теб; с тази издържливост доказваш, че идваш от Мен, Васула; ти видя да се извършват, сред вас, всички неща, които изглеждаха невъзможни да бъдат изпълнени, освен ако това не стане от Ръката Ми;

сега съм тук, за да те утеша и да те уверя в Могъщието Си; Царството Ми е Могъщие и работя чрез немощта, и чрез бедността! дойдох при теб, показвайки ти Своите теми, споделяйки с теб Своите желания; не искам да мислиш за Мен като за някой, който само те използва, а мисли за Мен като за свой Спасител, свой Бог, свой верен Приятел, воден от неукротима обич към теб; предоставяйки себе си на света, показваш Благостта Ми, Милостта Ми и само това им дава желанието да отдадат слава на Мен, твоя Бог;

научих те да проповядваш не само Посланията Ми, но и Евангелието, Словото Ми; вчера те накарах да разбереш, че трябва да бъдеш уверена в Мен и приятна; и както казах, всичко, което е станало, и ще стане, ще бъде разкрито и показано в Съдния Ден;

този Ден ще бъде Моят Ден: Ден само на Бога... и всеки език, който те обвинява, в Съдния Ми Ден ще бъде опроверган; човешката гордост ще бъде усмирена; и помни: че вярата и доверието ти ще бъдат щитът ти срещу палещите стрели на лукавия, които са насочени към теб: затова имай вяра в Мен и Ми се доверявай, защото те защитавам и те предпазвам от Началствата и Силите, които пораждат мрака в този свят, духовната армия на злото;

а що се отнася до теб, отдавай Ми слава, споделяйки си мантията Ми и заедно ще те водя в разломи, в долини, в пукнатини, сред добри хора и лоши хора, ще пътуваме в нации, които никога не са знаели за Мен; в осквернени страни, където се практикуват проституцията и порокът, в страни, където Ме размениха и Ме продадоха за похот; искам да излекувам нелоялността им; искам да узнаят за Мен като техен Бог и Отец; няма да скрия Лицето Си, ще покажа Лицето Си и щом обърнат погледа си нагоре, ще им простя и ще ги излекувам; ще им дам хляба на проумяването;

Сърцето Ми е готово, Боже, искам да кажа да остана в Теб и Ти в мен; да, нека Славата Ти да бъде видяна над земята! Да донесе мир и да спаси всички Твои деца;

напоследък пъшках и стенех поради угнетителите ми, няма вече да го правя, поне ще се опитам!

Зная, че си всемогъщ, и затова оставям всички въпроси в Ръцете Ти...

без възражения вече?

Ще се опитам да не се спирам на възражения с помощта Ти!

не бъди тогава от тези, които се спъват в думите си...

искам да устоя!

дори да паднеш няколко пъти, ще те вдигна; тъй като намеренията ти са добри; ще те науча да бъдеш силна, така че да можеш да кажеш, когато ухапването на змията те жегне: “удариха ме, така ли? но, не ме боли; биха ли ме? не чувствам нищо; клеветиха ли ме, и какво? остави ги; замеряха ме с камъни, така ли? кога? не усетих болка...”

с теб ще пътувам; уморена от толкова много пътувания, ти никога не каза: “стига! отказвам се!” защо?

защото Ти си с мен!

да! и защото намираш силата си в Мен; и силата ти се съживява в Мен, така че никога да не проявиш слабостта да се откажеш; позволи Ми да остана в градината ти завинаги;

и ми позволи да се подслоня в Теб;

почивай в Мен, твоя Бог; Аз съм подслон за всеки; всички могат да дойдат при Мен да разтоварят сърцата си на Мен и ще ги утеша и ще ги подслоня! виж, Вечно Съществуващият е с теб, имай Мира Ми; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message