DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обичта Ми беше разкрита от Началото

9 септември 2014

тук съм… сега, с теб; ах, Васула, излекувана от Мен, ще те утешавам напълно; търси Ме ден след ден и ще узнаеш тогава Волята Ми; винаги ще те водя… следвайки Ме, светлината ти ще блести като зората; който се уповава на Мен, ще наследи вечния живот; привикни, тогава, стъпките с да вървят с Мен; положи душата си в Ръцете Ми и кажи на душата си: “Господ, Бог, е спасението ми;”

днес, неблагочестиво поколение, огънах Небесата и слязох, за да ви достигна, и да ви говоря, за да съживя вярата ви; смирените Ме чуха и се възрадваха и неизразимата Ми Обич си отдъхва в тях; но оракулът на нечестивия човек е грях в дълбините на сърцето му; мирът не е това, което искат, пълнят устите на нациите с лъжи; пред самите Ми Очи богохулстват и с измама водят хората си; трябваше ли тогава да остана мълчалив?

Обичта Ми беше разкрита от самото Начало; но светът с всичко, за което копнее, ще свърши един ден1, всичко скоро ще приключи; готови ли сте да Ме приемете? всеки един от вас ще трябва да отговори на Въпросите Ми; на Мен, Съдника, трябва да отговорите;

както току-що казах, Васула, Обичта Ми беше разкрита от Началото, но не защото очаквах праведност или доброта извършена от човека, не, ни най-малко, и по никаква причина освен тази да ви спася поради Своята Милост, Обич и Състрадание, обновявайки ви със Светия Дух на Благодат, за да станете наследници на Царството Ми!

Призивът Ми продължава и до днес да се разпространява, както ви бях предрекъл тогава, въпреки какофониите на клеветниците, въпреки мъртвешките Каяфи, които те заобикалят… зова всеки един от вас, поколение, зова всеки един по различни начини и о, зная как мислят Каяфите, няма да избегнат наказанието си, както и онези, които отказаха да се вслушат в предупрежденията, които паднаха като гръм от Небето на земята!

ах, Васула, грижи се за интересите Ми с непоклатимо усърдие, и Аз ще напомням на душата ти да не се страхува или да се тревожи за тях; запази чисто свидетелството си и с вежливост и яснота, така че всички онези, които злословят по твой адрес, когато водиш Истински Живот в Мен, да бъдат опровергани в обвиненията си срещу теб; скоро всичко ще приключи; продължи да се справяш добре и бъди постоянна, и продуктивна; Аз, Бог, съм до теб и те обичам; обичай Ме; ic


1 Предопределени сме да умрем.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message