DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Tози Любвеобилен Химн даден на всички вас ще доведе всеки до покаяние

4 август 2014

свещенико Мой1, не се двоуми, постави краката си в Дирите Ми, по този начин няма да се загубиш… Присъствието Ми в сърцето ти ще ти донесе не само ентусиазъм, хармония и радост, но и много повече; ще те отведе да откриеш богатствата Ми на благодатта Ми; ще откриеш много от Моите тайнства: обожествяването на човешката природа; мога да превърна това, което днес е шлака2, в ангелско състояние, усъвършенствано в подобието Ми, възвишено и надвишаващо всички земни красоти;

чуй Ме: клоните черпят живота си от лозата и сокът е този, който ги държи живи, за да произвеждат плод; виждаш ли? сега, хранех теб и други, за да произведете своя плод; избрах теб, която беше като шлака и те преобразих, излекувайки те, за да осигуря, че ще бъдеш плодотворна за славата Ми; беше слаба, но Мъдростта Ми ти даде благоволения, които трябваше да бъдат използвани за растежа ти и за по-голямата слава на Отеца!

определената мисия, която ти дадох, Васула, не е лесна, но ти казвам, Сърцето Ми тупти от Обич към теб; защото забелязах как в тази слабост и в тази бедност ти вложи цялата си вяра в Мен; не Ми е необходимо съвършенство, това, което Ми е необходимо е снизходително сърце, неразделено, съкрушено и в готовност; желаещо не само да се наслаждава на Присъствието Ми, но готово да изпълнява Волята Ми; готово да бъде хвърлено като жертва, да се жертва за Църквата Ми; в замяна ще се радваш, както и сега се радваш, на Другарството Ми, което ти дава силата да се изправяш пред изпитанията си; този Любвеобилен Химн даден на всички вас, ще доведе всеки до покаяние, чрез духовно преобразяване, и в единение с Мен; завръщането при Мен е съвършеното осъществяване, защото след това ще ви притежавам и вие ще Ме притежавате!

ще бъда Съпругът на тази душа, Светият Другар, наслаждаващ се на интимната ни и божествена Обич в спокойствие, ще бъде отплатата Ми към тази душа за това, че Ми служи; Аз, Иисус, съм най-сладкият Съпруг, който познава копнежа на невестата Си: да бъде в Блаженствения Взор, във вечния Живот; колко са верни Писанията, когато казват: “Обичта и Вярността се срещнаха, Правдата и Мирът сега се прегръщат; Вярността се издига нагоре от земята, а Правдата се навежда от небето.” (Пс. 85:10-11)

дарявам щастие, предоставяйки ти помазани дарове, каквито никой човек не може никога да ти осигури, превъзлюбена Моя; смирна Моя, ще извърша чудеса, които само Аз, Бог мога да извърша с едно Слово; боготвори Ме, своя Бог, защото Аз съм убежището ти; ще поставя ангелите Си да те пазят, където и да ходиш в Името Ми; напомни на народа Ми как, при позоваването на Името Ми, спасявам! Васула, Аз, Иисус Христос, Син Божи и Спасител, те благославям; ic


1 1во Петър, гл.2:5 и 9,10: но вие сте род избран, царствено свещенство...
2 Означава недостойна душа.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message