DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Hа всеки площад ще има вопли

29 юли 2014

Докато навсякъде смъртна тишина покриваше тази земя, от Небесата, от Царския престол изскочи

всемогъщото Ти Слово, за да издигне още веднъж един свят народ;

 велики ще бъдат също така онези, които в  миналото бяха заличили Името Ти, ще преустроят Дома Ти лежащ в руини и ще развеят във флагове Името Ти като Свято на Светите; 

обич Моя; да, Името Ми ще бъде държано високо и Свято; те1 все още помнят събитията на злото си поведение, и заслужено пострадаха за престъпленията си, тъй като Аз, Бог, знаех какво щяха да направят; чуй Ме: със същото деяние, с което взех възмездие за поведението им, същото наказание ще падне върху невярващата нация на времената ви; слязох в сърцето на обречената някога страна; затова не се учудвай, не ти ли бях предрекъл, че ще осъществя плановете Си в нея2? за Могъщието Ми е дреболия да направя от нещастника светец; познат съм за това, че правя всички неща нови; имам Силата да направя благословията Ми да процъфти;

позволи Ми да говоря чрез устата ти и не се страхувай; lo tedhal; величествените Ми дела в тази нация3 все още не са завършени; казвам ти: ще им дам Знание, за да установят Името Ми там, където Името Ми е отблъсквано; познат съм, Василики, за това, че бях съборил владетели и тронове, горделиви хора, безбожни и извратени нации, които сипят мръсотия; днес чувам от безбожните нации: ‘аз съм бог, и съм самодостатъчен’; и гневно гледат към вярващите, злорадствайки! какво ще постигнете без Мен, когато изпълните вселената със смърт? ще ви захвърля долу, където лежат всички трупове, подгонени от собствените ви грехове; казвам ви, човекът, който ненавижда божествения Ми Закон, повелите Ми и Заповедите Ми, но лицемерно се прави, че ги спазва, ще съжали за деня, в който се е бил родил;

дъще, бях дал в миналото клетва, да издигна дъщеря Си, Русия, в славна нация и това направих; това е само началото; сред бури и урагани ще дойда, и на всеки площад ще има вопли: в този ден всички жители на света, които сега се радват на своето отстъпничество, ще оплакват мъртвите си; благословение за всеки, който се уповава на Мен; дъще, наслади се на Присъствието Ми; ic


1 Русия.
2 Русия.
3 Русия.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message