DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Tова Послание, което ще стане обширно като морето, е дар от Мъдростта

27 април 2014

Мира Си ти давам; родена от Мен, чуй Словата Ми и ги запиши: отворих Небесните Врати на Милостта Си, Съчувствието Си и Обичта Си, за да ги излея върху това поколение; със сладост и нежност се приближих до тях, за да ги изчистя с Извора на Животворната и възраждаща вода и да ги обновя със Светия Си Дух; с голяма щедрост излях помазани благодати, за да превърна така закоравелите им сърца в сърца от плът; това са инициалните знаци, които давам преди Деня Си на завръщането;

избрах души, които да станат апостоли, апостоли на този Край на Времената, обучавайки ги да бъдат воини в тази духовна битка на така отстъпилите ви времена... Аз Самият ги помазах и им дадох властта да проповядват и да напомнят на света Словото Ми, да! повтаряйки Словото Ми, но с огън в устата им; в Името Си им позволих да прогонват бесовете и когато полага ръцете си върху болните, те да оздравяват;

ето Ме тук, твоят Бог и всичко, разговаряйки директно с теб като Свети Другар и като Баща на детето Си; не отклоних Погледа Си от всички вас, а в Съчувствието Си се наведох да ви прегърна с нежност, както прави майка с детенцето си; и като поток вливащ се в градина, Духът Ми е изпратен да напои тази суха земя; не казах ли, че ще дойда, един ден, когато земята ще бъде покрита от мрак, с Духа Ми да блести над вас, изпращайки Светлината Му надлъж и нашир? не казах ли, че ще излея учения като пророчество, наставлявайки отново народа Си и правейки дисциплината да блести надлъж и нашир като наследство за всички бъдещи поколения? че ще издигна така ученици да бъдат сред вас?

кажете Ми: наистина ли разбрахте какво означава “Истински Живот”? и защо избрах заглавието на Произведението Ми да се нарича “Истински в Бога Живот”? защото това Послание, което ще стане по-обширно от морето, е дар от Мъдростта и чрез инструкциите на Мъдростта вие ще се възродите, тъй като душата ви ще се присъедини към Истинския Живот, Този, който ви възвръща към живот в Мен, Мен, Христос; да, Светият Дух, който е дарителят на Живот, ще ви възкреси от духовната ви смърт, давайки ви Истинско възкресение в Мен, вашия Бог! Благородната Ми Тема ще се чува в проповедите ви, като поема, подслаждаща езиците на онези, които ще я прокламират; устните им, овлажнени от благодат, ще се превърнат в благословия за стадото Ми;

дъще, произнасяй казаното от Мен и не се страхувай, на твоята Страна Аз Съм; ще те вдигна над всички твои потисници, точно както ти показах във видението ти;1 Аз, Господ, съм не само твоят Спасител и Бог, но и Любвеобилният ти Пламък, Съпътникът ти, Приятелят ти и Братът ти, Отецът ти, твоето Всичко! ела сега, дъще, осланяй се на Мен; ic Аз, Иисус те обичам!


1 Видението с Гълъба.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message