DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще покажа Славата Си чрез Дома на Изтока

8 април 2014

Аз Съм; планът Ми в теб за разпростирането на Царството Ми и Единството на Църквата ще продължи с благословии; благословии, които ще те укрепят, дете Мое; ако хората отказаха да чуят  предупрежденията Ми, отказаха да се вслушат, няма да избегнат наказанието си; някои от тях омаловажават Посланията Ми и омаловажат теб и богатствата на светлина, които произтичат от съюза Ни и божествената промяна, която се извърши в душата ти;

Църквата Ми трябва да бъде обновена; ако някой попита: ‘по какъв начин може да бъде обновена?’ отговорът Ми е: трябва да бъде обновена отново чрез съзерцателни учения, които учат душата на божествените богатства на мистичното знание; съзерцавайки изцяло Божествеността Ми; тогава душата ще бъде отведена в Брачната Стая, където Аз, Женихът, покрит, криещ Своята Божественост и Великолепие ще очаквам; ще позволя на чистата душа да вдигне ослепителното покривало и да открие Великолепието Ми и Божествеността Ми;

ако днес Църквата Ми престана да учи по кой начин душата може да стигне до преобразяващо единение с Мен, вашия Бог, ще бъде трудно за някой да Ме притежава и да Ме опознае; дете Мое, може ли някоя душа да живее, без да съм съединен Аз с нея? не; ето защо, ученичко Моя, Посланията Ми дават живот, и това е една от причините Сатаната, обезпокоен, да заблуждава, да подвежда мнозина да се страхуват от теб и да те осъждат; кажи им, че Духът Ми бяга от лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което тъче нечестиви заговори, което е склонно да върши зло, лъжесвидетел, който лъже с всеки дъх, човек, който сее раздор между братя; и бих добавил, онези, които изпитват удоволствие да вършат зло;

преобразяването и обновяването на Църквата Ми, е против лукавия, който иска Църквата Ми да бъде сведена в пустиня! а колкото до твоите свещеници1, които отчаяно се нуждаят от преобразяване, какво Ме интересува, че кадят иконите Ми, когато се нуждая от тамяна на сърцето им! носят Името Ми, но нямат знание за Мен като Жив Бог; дадох им знаци, за да снема смъртното им покривало, но, сестро Моя, никой не се покайва; ще продължа да ги пречиствам 2, обучавайки ги да Ме признаят чрез техните изпитания;

сексуалната неморалност е грях против тялото ви, което е храмът на Светия Дух; но днес нацията ви заедно с други нации се е превърнала в обиталище на блудница; имам свещеници, които се страхуват да заявят този грях и вместо това използват компромиси; това е часът на Сатаната; Посланията Ми произнасят Истината за откъсването, това е, което трябва да бъде приложено;

да приемат Кръста Ми е трудно за някои, затова са снизходителни към компромисите; как тези3 ще се променят след смъртта? как мога да засиля Обичта Си в тях, когато сърцата им са закоравели? как е възможно сърцата им да са далеч от Мъдростта на Бога, за която се знае, че върши чудеса и може да се прояви във всеки, когото Бог избира, обръщайки и преобразявайки душата им да бъде ревностна в заличаването им, царска в бедността им, пронизващ поглед в кротостта им?

забеляза ли някой, че когато ти умря в себе си, Обичта Ми те вдигна да бъдеш носителят Ми, евангелизиращ и учещ уши, които са готови да чуят? и както Присъствието Ми е с теб, така и Светлината Ми е върху теб, покривайки теб и обкръжението ти; чистата Ми Светлина се излъчва, разпростира, учи и завръща при Бога;

много от тях са чували за Обичта Ми, докато им четете Посланията Ми, мнозина разбират, че Словата Ми са Животворен Извор; така се извършва разбуждане, което ги прави жадни да узнаят повече за възвишените Ми тайнства и за Божествената Ми Обич и за сладостта Ми, всички скрити в дълбините Ми; какво да разбере днес човек, когато Църквата Ми е интелектуализирала тези тайнства? тайнства, които съм готов да разкрия в дните ви с прости термини и с яснота, чрез този инструмент, който избрах?

ужасите на смъртта са зад ъгъла и Моите Ангели треперят от страх да не би Всемогъщият в яростта Си да остави Ръката Си да се стовари върху това лукаво поколение;

плача с Кървави сълзи, когато гледам как въпреки очевидните Ми знаци дадени на всички вас, пастирите Ми все още преследват онези, които изпращам, и как арогантно се присмиват на Делото на Ръцете Ми; остават глухи за Моите Призиви, глухи за Моя плач, но скоро, да, вашето скоро, земята ще се възпламени, както по времето на Содом и Гомора, които Отецът Ми повали, тогава ще покажа Славата Си чрез Източния Дом;4

днес предоставих на този Дом Архангел Пазител5, да води този Дом да бъде пример на Святостта Ми; някога, в миналото, този Дом беше изгубена овца; пастирите му опозорявани, санкционирани, и мнозина умъртвявани; огромна разруха изпълваше този Дом и обитателите му; избрах тази нация да Ме прослави; помазани от Мен, Ръката Ми ще бъде непрестанно с тях; и всеки ще се страхува от тях, защото ще отразяват Светлината Ми; Мракът ще се уплаши от Блясъка Ми; о, да, тъй като благослових тази нация да не падне отново и да не станат роби на неетични страсти, които идват от демоните; ще попреча на този Дом да имитира нациите в лукавите им обичаи;

с правота и благодетел ще ги водя да вървят с Мен; да уважават живота, о, да! ще напътствам този Дом в пътя на Заповедите Ми и не, няма да ти позволя6 да се отклониш от Заповедите Ми; пази внимателно обещанията Ми в сърцето си; насочи погледа си към Небето, тъй като Аз, Бог, съм твоят поръчител, имай мира Ми, Васула Моя, и се дръж здраво за Мен; имай Ме пръв; благославям те, дете; ic


1 Гръцкоправославните свещеници.
2 Цялата Гърция?
3 Тези хора.
4 Руската Църква.
5 Св. Архангел Михаил.
6 Църквата на Русия.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message