DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх

17 февруари 2014

Господи, какво повече можем да направим? нещата вървят от лошо към по-лошо!

ах! Васула, намираш се в дирите Ми, Страданието Ми; мнозина от пастирите Ми са хвърлени в затвора на плътта си; онези, които проповядват без вяра или искреност, Ме наскърбяват; единственото, което искат, е да се фокусират върху пратеницата Ми, за да й затруднят живота; дори когато Делата Ми върху теб донасят добри плодове в ръцете им, те все още тропат с краката си с една само мисъл в ума си: и това е да те отхвърлят; въпреки това, и каквото и да ти направят, понасяй заради Мен със смирение и търпение, благост и обич пътя, който очертах за теб; беше ти дадена благодат според мярката на дара Ми за теб;

моли се винаги, дете Мое, и бъди свидетел на обичта; моли се да се увеличи обичта ти и да изпълниш ръцете си с изобилен плод; и когато произнасяш Словото Ми, говори без страх; виждаш ли? Словото Ми е достоверно; бях ти казал, че Присъствието Ми ще бъде винаги вездесъщо и мнозина, които те слушат застанали пред теб, ще виждат и Мен; дете Мое, Аз, Иисус, ще продължа да се появявам върху теб!

всички, които работят с теб, ги благославям, благославям ги за обичта им и вярността им в това Дело; нечестивостта и извратеността на това поколение ще увеличават яростта Ми и Справедливостта ще бъде показана с Огън, подпалвайки градове, улици, носейки запустение, символизиращо запустението на душата им!

ще очистя това поколение само с Огън; отрекоха се от Мен, отрекоха съществуването Ми, отрекоха закона Ми; така че, иди, дете Мое, и свидетелствай на това бунтовно поколение;

благославям те във величието на обичта, която изпитвам към тебе... ic Аз Иисус Съм, да...

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message