DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Господ иска от нас да сме интимни с Него

10 август 2015

Дъще от Египет, мир на теб; в младостта си беше отказала да чуеш Гласа Ми; но казах в Небесните Си Дворове: ‘ще я очаровам преди косата й да посивее; ще се трудя в нея и за кратко време ще благословя и ще помажа това, което някога беше незаконно същество;

да, това е Планът Ми в нея; след това от безплодно дърво ще я превърна в плодоносно дърво с лечебни листа;’ казвам и на теб като един от учениците Ми: не се страхувай, расти в Следите от стъпките на своя Учител, имам нужда да бъдеш съвършена! не се страхувай от всички онези, които, заради своите интереси ще се опитат да те обезсърчат, дъще, има думи в Писанията Ми, които са все още покрити, но ще дойде ден, когато това, което лежи скрито ще бъде изведено наяве и това, което е покрито, ще бъде разкрито;

казвам ти го това, така че когато някой се опитва да тълкува думите Ми, ще сгреши, да, тези слова са все още в тъмнината, защото тълкуването им ще бъде погрешно; това семе, което посях в теб ще спаси много души; затова, учи на това, което разбра чрез Светлината на Духа Ми;

Васула, чух те да казваш: ‘Господ иска от нас да бъдем интимни с Него;’ има ли все още човек, който да не е разбрал колко много ценя тази интимност с Мен? какво казах тогава на Симон, който Ме покани в дома си и беше скандализиран, когато видя, че Мария беше интимна с Мен? казах: ‘Симон, ти не Ме посрещна, изливайки вода на нозете Ми, но тя проля сълзи върху нозете ми и ги избърса с косата си, ти не Ме целуна, когато влязох в къщата ти, но тя покриваше нозете Ми с целувки през цялото време; ти не помаза Главата Ми с елей, но тя помаза нозете Ми с миро;’

- кажи Ми, какво е религията? религия е, когато си обещал на Бога да си посветен на Него, да си обвързан с Бога, изпълнен с доверие и вяра, докато дойде краят, но никога без обич в теб; защото обичта прощава греховете ти; обичта е постоянното призвание на човека; затова никой не трябва да се изненадва, когато сътруднича с онези, които Ме обичат, с всички онези, които помазах и призовах да бъдат Мои пророци, и за всяка друга цел; 

а, има още нещо; чух приятелят ти да ти задава въпрос, на който ще отговоря: ‘ако Бог е добър, защо има толкова много страдания?’

с божествената Си сила ви дадох на всички нещата, от които се нуждаете в живота – за да бъдете щастливи – въпреки това, колцина в този свят Ми дадоха истинска преданост? предаността липсва, и когато предаността я няма, и само това отчуждава човека да Ме познава и да Ме разбира;1 призовах ви всички със Своята слава и добрина да бъдете добри; никога не престанах да ви давам дарове, дарове, които да ви помогнат да споделяте божествената природа, избягвайки корупцията на този свят изпълнен с поквара и порок; но обичта липсва н този свят, тя е заменена от всякакъв вид пороци, които са саморазрушителни не само за душата ви, но и за тялото ви; страдате по своя собствена вина и от собствената си ръка… не от Моята;

Аз съм Убежището ви, Спасителят и и Крепостта ви! когато някой се позовава на Мен, нека бъде уверен, Аз Съм с него... ic Обичта ви обича...


1 С други думи, страдаме и умираме поради нашето отстъпничество, както беше казал Господ в миналото. Самоунищожаваме се.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message