DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще дам нов блясък на Църквата Си

15 май 2013

Обич Моя, Мир на теб; позволи Ми да ти говоря по този начин; снабди духа си с Духа Ми; възрадвай се! тъй като Вечно Съществуващият е с теб; не забравяй по какъв начин доставям на духа ти Мъдрост; единственото, което искам от теб, е обич, постоянство и смирение, за да изпълниш Делата Ми и мисията, която ти поверих;

ще дам нов блясък на Църквата Си, почакай и ще видиш! ще доставя на Църквата Си и ще я осигуря със сила, излекувайки я; дъще Моя, 1 аххх, обич Моя, ако знаеше само колко безкрайна е Обичта Ми към теб, дъще! и как се чувствам при влизането Ми в сърцето ти! песен е, когато чувствам обичта ти към Мен, мелодия, която трае, засилвайки приятелството Ми към теб; град Мой, чувствам се утешен и щастлив... чуй Ме; премина през много изпитания и жертви, битки, дори с онези, които повиках да са до теб; знай, че единствената подкрепа ще идва от Мен, и имайки подкрепата от небето да издига духа ти по време на тези изпитания, ще се чувстваш утешена, обновена, за да се бориш срещу тези огнени битки на твоето време и срещу всички лъжи казвани за Моите Послания; и с тези, които се хвалят със знанието и проницателността си;

О, Сила моя, ела ми бързо на помощ, спаси душата ми и живота ми от тези тук!

казвам ти, остави на Мен тези, които принадлежат на света; колкото до теб, живей свято, в мир и според повелите Ми; и помни: помазвам главата ти всеки ден – не прочете ли: "той ще приеме благословението на Яхве, и оправдание от Бога, неговия Спасител, така са хората, които Го търсят, които търсят Присъствието Ми!"2

угнетена от врага? благодарение на тях, Васула, печелиш Небесното Царство; затова, радвай се и се весели, тъй като наградата ти ще бъде голяма на Небето! продължи по пътя, който определих за теб; път на почтеност и лоялност, и когато угнетителите ти те заплашват със злите си деяния, не забравяй да дойдеш при Мен, за да се насладиш на сладостта Ми, защото се знае, че утешавам духа ви, когато е обезпокоен;

Ето ме, молейки за съвет; зная, че Ти, като си на моята страна няма от какво да се страхувам и ще получа най-добрата помощ от всички;

бъди Мой посланик; защото всичко, което правиш в Името Ми, ще бъде като че ли Аз Самият апелирам чрез теб, и апелът, който отправяш в Името Ми е: да се помирите с Мен, вашия Бог; това трябва да бъде темата ти, за да Ме прославиш; да работиш за Мен, твоя Бог, ще те доведе до освещение; остани близо до Мен, работейки в дух на святост; и така, със страха от Господа в ума си, служенията ти ще пуснат корени в Мен, защото ще спечелят за Мен хора, чиито умове богът на този свят е ослепил; съсредоточи се върху това, което ти е възложено; не се разграничавай от Мен;

чуй Ме: най-важният елемент, който идентифицира благодатта, е развитието на божественото, което става, когато Светият Ми Дух те докосва, поколение; кажи им, че Духът Ми бяга от лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което тъче нечестиви кроежи; от онези, които се поддават да вършат зло, лъжествидетел, който лъже с всеки дъх, човек, който сее раздори между братя; и бих добавил, онези, които изпитват удоволствие да вършат своята злина; наистина човекът, който дава гласност на несправедливостта, никога няма да остане незабелязан от Мен; затова, поколение, не идвай при Мен в Съдния Ден и не заставай пред Мен, своя Творец, с вина; моли се, моли се, моли се и се избави от вината си и не изразходвай цялата си енергия в злодействия; готов съм да измия вината ти сега!

Васула, помни, че думите ти ще стигнат до плътския корумпиран свят и Словото Ми много пъти ще бъде потискано от похотливостта, която се поражда от страстите на този свят и е същински мрак;

благословен да е този, който Ме прегръща, ще бъде преобразен и душата му ще познае радостта;

върви внимателно с Мен; Обичта те обича и те благославя; ic


1 Усетих Христовия Пламък на Обичта да излиза от Сърцето Му към моето!

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message