DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Забравихте ли, че както милостта, така и гневът идват от Отеца?

18 май 2013

Господи?

давам ти Мира Си, скъпа дъще; всички Мои планове за теб ще се изпълнят;

cъществуват огромни злини, посвещения за убийства на деца, които се правят винаги в името на мира и на развитието; убийства, измами, корупция, бунтове и клетвопрестъпничества са създали видим образ на това, в което се е превърнало това поколение;

гневът на Отеца Ми не може повече да бъде въздържан; неизбежната смърт на земята е наближила, и каквото пося това поколение, това ще пожънат; огън ожесточено ще се разбушува, какъвто човешко око не е виждало; и елементите на земята ще се стопят; поглъщайки природата, хората, животните и всичко!

дъще Моя, този огън е неизбежен, Сърцето Ми плаче от скръб, но това ще бъде единственото лекарство сега! безспирно съм в агония и прободен с тръните затворени в Тялото Ми; ангелите Ми плачат, криейки лицето си с ръце, виждайки как ще погине това поколение, когато Отецът Ми се провикне: "стига!" затова не казвайте: "аххх, но Господното състрадание е голямо, Той ще ни прости;" забравихте ли, че както милостта, така и гневът идват от Отеца? преди всичко имам нужда от помирение, и истинска метаноя от всички Църкви; един събор в Името Ми ще Ме прослави;

нека Домът Ми, Васула, да бъде един! с Мен на твоята страна, не трябва да се страхуваш! разхубави Дома Ми и го съживи, довеждайки го в единство! продължи пътя, който очертах за теб, упорствай в пътя на единството и в това, което ти поверих;

кажи на Пастирите Ми в тези събори, да намерят радостта си в Мен и никъде другаде; нека погледът ви да е върху Мен; не се обръщайте нито надясно нито наляво; дръжте краката си в Окървавените Ми Следи, вие, които сте свещениците Ми, и вие, които сте сътрудниците Ми в това Дело; ще ви доведа у Дома, подръка точно като двама добри приятели, ще вървим заедно върху сапфири, в славата Ми, триумфално в Дворовете Ми; обръщам се сега към вас, Собствените Мои, приятели Мои, вие, чиито сърца бяха развълнувани от Гласа Ми в Благородната Ми Тема и които се присъединихте в Поемата Ми на Обич, Единство, и Помирение; казвам ви, Отецът Ми ви е благословил; във величие и великолепие ще се извисите в небесата с Мен чак до Престола Ми; а Аз, с Царския Си Скиптър, ще ви отведа на местата ви в Града Ми, в Царството Ми; призовах ви и бдях над вас; никога не ви оставих от Погледа Си...

Йоан, ученикът Ми, беше светилник, запален и блетящ; бъдете Мои Йоани, бъдете запалени и блестящи в този мрачен свят и не чакайте човешкото одобрение, защото то не трябва да означава нищо за вас, както не е нищо за Мен; нека това да не ви занимава, скъпи души, бъдете един и живейте Единството, което ви заръчах да живеете; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message