DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще продължа да изливам вода от Извора на Живота

 

17 септември 2013

давам ти мира Си, цвете; бъди храмът Ми, защото чрез този храм ще изградя отново Църквата Си; така че живей за Мен; изразявай признанието си към Мен всеки ден, не се колебай никога да идваш при Мен и особено никога не се съмнявай в Обичта Ми, която изпитвам към теб;

всеки миг от диханието си разговаряй с Мен; не позволявай никога на лукавия да те разсейва, никога не се съмнявай в неизменната Ми Обич; продължавай да укрепваш Църквата Ми, събирайки заедно пастирите; всички Мои пастири Ми харесват и Ме прославят, когато ги виждам събрани заедно да основават единството; но Ме огорчават онези, които са зле настроени в сърцето си;

Господи, те възхваляваха Святото Ти Име;

наистина, възхваляваха Ме и хвалебствията им стигнаха до Ушите Ми; Васула, знаеш ли значението на: 'беше им дадена вода от скалистата камара, и утолиха жаждата си от твърдия камък'? това означава, че пазих и продължавам да пазя душата им, въпреки пустинята около тях поради огнените ветрове на Отстъпничеството; дадох им вода в тази пустиня; държах ги и продължавам да ги държа близо до Сърцето Си далеч от змията на тази разорителна пустиня;

ще утоля жаждата за единство на всекиго и ще ги наситя, стига да докажат, че са смирени и готови да се огънат с обич; затова, Васула, направи всичко възможно да живееш истински в Мен живот; бъди в мир с всички; работи старателно за Мен и не отстъпвай за дреболии, да! дреболии! тъй като нещата, които смяташ за тежки гонения, за Мен са дреболии; затова радвай се и бъди весела; благодатта, която ти е дадена се различава от дара, който ти дадох, разбираш ли, дете Мое? и помни: Бог никога не взема обратно даровете Си или отменя избора Си...1

благославям усилията ти; благославям другарите ти, които доведох до теб да ти помагат; много от греховете им са премахнати; не забравяй начина, по който възнаграждавам онези, които изпълняват Волята Ми с обич и жертва; всеки, който служи на Мен, своя Бог, ще се възползва... ще напомня отново на всички: Тялото Ми е Църквата; едната Църква; всички вие бяхте кръстени в Единия Дух, който ви беше даден да пиете; и всички вие, които се събрахте, въпреки че бяхте от различни части на Тялото Ми, всички вие попълнихте Тялото Ми, след като принадлежите всички на същото Тяло; това ви е известно; но Сатаната тръби на висок глас богохулствата си, като ви държи от години разделени, от страх да не би всички членове на Тялото Ми да се помирят и да се съберат и да се обединят; бори се да ви държи всички разделени и Църквата Ми слаба, до степен на непоправима щета;

имам силата да обединя Църквата Си и да я излекувам; имам наистина силата да възкреся мъртвите; Аз Самият се възкресих от мъртвите, но се нуждая от волята и съгласието ви, за да го направя; имам нужда от сътрудничеството ви, имам нужда да омекнете и да се огънете с истинско смирение и обич! изоставете греха на разделението си...

има хора, които изобщо не Ме познават, нито обхвата на Милостта Ми; на тях казвам: със своята неогъваемост и мрак натрупвате  бедствие в сърцето си и светлината ви мъждука в сенките; внимавайте да не замре напълно!

казах веднъж, че Аз съм светлината на Израел  и че Аз, Светият, мога да превърна в пламък, изгарящ и поглъщащ тръни и шипове за един ден;2 днес ви казвам: стоя толкова години сред запустение поради разделението ви, след като много Мои пастири престанаха да се грижат за стадото Ми; разпръснаха ги; нищо не остава скрито от Мен;

мнозина престанаха да Ме слушат; 'говори Учителю', чувах понякога, в миналото; днес казват: 'кой е като мен?' наглият им вид свидетелства срещу тях; о, как страдат истинските Ми пастири поради дързостта и коравосърдечието им! имате непреклонно сърце и плащ напоен с кръв; блясъкът ви ви е напуснал; без страх Ме обиждате,  оскърбявате Милостта Ми и всички Мои дарове, които ви се дават за така жалките ви времена!

вдигнете очите си, за да видите кой е Този, който разпределя даровете Си на човечеството; всички вие, които отхвърляте даровете Ми дадени чрез Милостта Ми, отстъпихте и поради тази причина реших да слезна и да дойда при всички вас, за да помажа градовете ви чрез онези, които помазах, за да предам Словото Си, както в миналото, така че като роса, Словото Ми ще ви освежи още веднъж и спасението ще бликне отново; Обичта Ми ще стане горящ огън поглъщащ тръни и шипове по пътя Ми;

ще продължа да изливам вода от Извора на Живота върху тази жадна почва; ще продължа да разпростирам Посланието Си на Истинския в Бога Живот, след като Духът Ми на Благодат почива върху теб, малък воине; спомни си как от самото начало ти предрекох, че Посланията Ми ще се разпространяват и ще се умножават като кедрова гора? ще продължа да показвам Славата Си; ще продължа да подкрепям с Благословиите Си всички онези, които ти помагат; ще ги нося и тях на "Крилете" Си, те също ще вкусят Сладостта Ми;

напомняй на всички да бъдат в съюз един с друг, за да можете да бъдете в съюз с Мен; нека копнежите ви да бъдат единствено за Моя Собствен Дом; живейте в Мен и се молете безспир; това ще им кажеш от Мен; знай, дъще, че въпреки, че се чувстваш сякаш си изоставена в пуст остров, не се страхувай; Присъствието Ми блести непрестанно върху теб; Аз, Господ, бях и съм винаги близо до теб; Обичта те обича; ic


 

1 Рим. 11:29.
2 Ис. 10:17.

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message