DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Да се разпространява Посланието Ми и по този начин, това Ме прославя

23 септември 2013

(Отнася се до книгата 'Раят е реален, но и Преизподнята също')

ах, Васула, популяризирането на Посланието Ми и по този начин, Ме прославя; присъствам; винаги ще те вдигам при Мен; може ли камък да почувства нещо? закоравелите сърца не могат нищо да чувстват, само сърце от плът ще бъде чувствително към Присъствието Ми;

земите ви са пусти и сухи и отчаяно се нуждаят от съчувствие; необходим е дух на благост, дух на надежда е необходим, затова кой може да претегли плановете Ми и да ги разисква? кой освен Мен има по-здраво напътствие и кой човек може да излекува неизлечимото, ако не му се даде силата от Мен? който проклина Делото Ми ще остане завинаги в най-черния мрак! всеки начин да представяш Святостта Ми и щедростта Ми, разкривайки Ме като нежен Баща, като любящ Съпруг, като ваш Спасител и Изкупител, като ваш Брат, но и ваш Съдник,  Ме прославя;

върви в мир, Аз, Иисус, съм (дори сега) с теб; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message