DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Кажи им, че са Радостта на Сърцето Ми

5 ноември 2013

мир на теб; насладата Ми е, когато идваш при Мен, по начина, по който ти позволих да бъдеш с Мен, близо до Сърцето Ми; това е насладата Ми; пази се от хора, които хлърлят по теб отровните си стрели с думи и с мисли; моли се за тези души; сега напиши посланието, което ти дадох, докато беше в Църквата: 1

"кажи им, че са Радостта на Сърцето Ми; Аз съм техният Баща... Яхве е Името Ми..."

всичко, което искам да чуя от теб е това, което току-що Ми каза:

'обичам Те, Господи...'

обичай Ме и Ме прославяй;

AlphaOmega

върви в мир и извести Името Ми...


1 Това послание ми беше дадено с вътрешен говор, докато бях заедно с приятели в Църквата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message