DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Всичко е нощ за онези, които не искат да видят

6 декември 2013

Мир на теб;

всичко е нощ за онези, които не искат да видят;1 призовах те, гълъбице Моя, за да възстановиш стените на Църквата Ми; призована си да вървиш в Светлината Ми; не скрих от теб Лицето Си, така че да разхубавя душата ти;

бъди благословена за всичко, което направи за Църквата Ми; ще умножа даровете Си за теб, така че посредством теб Църквата Ми да процъфтява като трева на земята, продължи да се вслушваш в Мен, твоя Господ, а Аз ще се вслушвам в молитвите ти; разгласявай Ме с усърдие; Обичта те обича!


1 Един, който ме преследва със злословие и клевета.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message