DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Знай, че съм до теб, решен да те закрилям, да те насърчавам

21 февруари 2013

Лично Послание

Своя Мир ти давам, Васула; отнасяй се приятелски с Мен и Ми бъди вярна; обичта лекува всичко, лекува греховете ти, повтори след Мен тези думи:

“Слава на Бога”, дъще, дай Ми благоволението да се съсредоточиш върху Мен, за да просветля ума ти, духа ти и сърцето ти; дъще, радваш Ме, когато се съсредоточаваш върху Мен и ти усети изобилната обич идваща от Мен да изпълва сърцето ти, когато го правиш това; ах, Васула, знай, че съм до теб, решен да те закрилям, да те насърчавам, да те утешавам и да ти давам надежда;

опирай се на Мен, цвете, остави Ме да притегля стъпките ти по-близо до Мен и в Мен; позволи Ми, Васула ‘му’1 да те използвам за Своя план, и ‘ми стенахориèсе, та та канонѝсо òла егò; èла педѝ му;’ цялата Слава е Моя, дъще ‘агàпа ме;’ ic


1 Гръцки превод: позволи Ми, Васула Моя, да те използвам за Своя план, и не се притеснявай, ще уредя всичко Аз; ела, дете Мое; цялата Слава е Моя, дъще, обичай Ме;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message