DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Пътят, който разтлах за теб е безупречен

11 януари 2013

Васула Моя, давам ти Мира Си, както и благословиите Си; не напускай пътя, който разтлах за теб;

дали са грешни действията ми?

не, всичко, което искам да ти кажа, e: надникни в Сърцето Ми и се снабди с богатствата на Сърцето Ми; не се изтощавай; богатството на Добротата и Милостта Ми е там, като пурпурни одежди, царски и суверенни, такива са и съкровищата Ми; така че не се съмнявай, пътят, който разтлах за теб, е неопетнен; виждаш ли? виждаш ли колко славни са Делата Ми? дай силата си на другите, които се нуждаят от нея, насърчи и утеши народа Ми; бъди непоколебима в тази мисия, която ти дадох да възвеличаваш Святото Ми Име и да продължиш да напомняш на народа Ми, че Аз, като утринна звезда сред облаците, ще се появя, позволявайки на всеки да изследва себе си, преди да дойде Съдът Ми!

и в този ден на посещението Ми някои ще се окажат оправдани, други ще страдат за това, че Ме бяха пренебрегнали, трети ще почувстват ужилването на стрела; а други, които Ме предизвикваха, въставайки умишлено срещу Мен и пренебрегвайки повелите Ми, ще претърпят мъките на смъртта;

ах, Васула! не се тревожи за онези, които се опитват яростно да омаловажат и да унищожат Делата Ми и Посланията Ми;... – кажи го!

да! Могъщието Ти е по-мощно от цялата Преизподня взета заедно!

абсолютно! бъди в мир, благославяй народа Ми и не зачитай гласа на Врага Ми... Измамника; ic

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message