DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Душа, която предава волята си на Божията Воля не се безпокои

8 декември 2011

дъще Моя, осланяй се на Мен; следвай пътя, който подготвих за теб, път покрит с изящни сапфири, това е пътят, който ще те доведе при Мен; следвай пътя на праведния човек, защото е изравнен1; следвай пътя на съжденията Ми, разшири Църквата Ми, събери народа Ми, за да напъпне и да разцъфти, поръчвам ти, дъще от Египет, да се взираш в Мен, своя Господ, и да Ме обичаш; не крий погледа си от Мен до прибирането на реколтата, за да продължиш да узнаваш коя е Волята Ми;

погледни Ме, дъще, възрадвай Ме, съзерцавайки Ме;

Господ, когото съзерцавам прави духът ми да ликува, сиянието Му изпълва цялата вселена, Той е Алфата и Омегата, и въпреки това неописуемо благ и внимателен;

всички земни грижи избледняват, когато Те гледам; всички тревоги изчезват погълнати в Светлината Ти на мир и святост;

вярно е, дъще, Свят съм и сиянието Ми покрива целия космос; несъздадената Ми Светлина на Божественостга разкрива на човечеството Царството на Отеца Ми, като му позволява да проникне в тайнствата на Мен, Човешкия Син;

зовях и продължавам да зова всеки един да се предадат на Волята Ми и да се покаят, за да влезнат в Божествената Ми Светлина, която ще им разкрие Царството на Отеца Ми и Волята Му; злонамереността трябва да бъде прогонена от всяко сърце, тъй като злото носи смърт;

в дните ви, Васула, когато хората все още те питат как да узнаят дали са в съответствие с Волята Ми, кажи им: "ако духът ви не почива в Бога, а се чувства притеснен, смазан и отчаян за всичко на този свят, това е знак, че не сте се предали напълно на Бога, нито на Волята Му;

защото този, който живее във Волята на Бога, се уповава на Бога; ако несгоди се случат на пътя му, и животът му е застрашен, това няма да повлияе на мира му, не, но ако се страхувате за живота си, това също е знак, че далеч не сте предали волята си на Божията;

душа, която не се страхува, въобще, е душа, която е предала волята си на Бога; ако една душа се моли, искайки от Бога да получи нещо, но не го получава и се безпокои, че не го е получила, тази душа е все още далеч от Божията Воля;

душа, която предава волята си на Божията Воля не се тревожи, не се страхува, и не живее в безпокойство, каквото и да стане, тази душа остава безгрижна и в спокойствие, приемайки Божието решение, без да губи никога мира си; но човек, който се безпокои само за живота си и за всички материални неща на тази земя, тази душа ще живее непрекъснато в отчаяние, страх и притеснения, и докато не се предаде на Божията Воля, няма да може да живее в мир и да познава Божията Воля;"

тогава, само тогава, ще видят правилно и ще Ме признаят; Писанията казват: "да, наистина глупави са всички хора, които не са познали Бога и които, от добрите неща, които се виждат,  не успяха да открият Този-който-е;"2 някои ще кажат: "Господ ми причинява страдания и скърби, които не са по силите ми;" "всичко, което произхожда от Волята Ми, ако сте в благодатта Ми, ще можете да го понесете с леко сърце и крепкост, защото обичта понася с обич и благодат;" това е, което можеш да им кажеш; и ако попитат: "но защо Господ не ми дава тази благодат, и дара на крепкостта, за да понеса всичко, което измъчва душата ми?" отговорът Ми е: "искам от вас да предадете волята си на Моята! не предадохте волята си на Волята Ми, и продължавате да вървите по своему; и още по-зле, не се ли запитвате защо всеки път, когато казвате, "Бог ме накара да разбера, или ми каза да направя това и това," въпреки това нещата се объркаха и не се осъществиха? това също е знак, че не сте се предали напълно на Волята Ми; смирете се; помолете Ме да ви дам разкаян дух, и ще почивате в Мен; след това ще ви разкрия Царството на Отеца Си;" не се отчайвай, защото съм винаги с теб; Обичта те обича; ic ела...


1 В същото време чух думата 'дори'.
2 Мъдрост 13:1.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message