DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Довери Ми се, остани твърда и се надявай на Мен; не си сама

27 декември 2011

Господи, избави ни от лукавия през идната година и нека дойде Царството Ти и Господството Ти да ни обгърне;

о, Васула! давам ти Мира Си; известно е, че бях извършил велики неща, затова Ми се довери; никога не пропускай да изричаш всичко, което ти дадох; бъди търпелива с преследвачите си и ах! това, което бях казал тогава на Отеца Си на Небето е толкова свързано и с вашите времена; бях укорил градовете, в които извърших толкова много чудеса, и въпреки това не бяха склонни да се покаят; учудваш се защо клирът не ти вярва и не може да види, че тези послания са Делото Ми на Милостта, някои дори изпитват удоволствие да те съдят без съд? питаш, защо на тях не им се дава благодатта да повярват, добре, както казах тогава, казвам го и днес: "благославям Те, Отецо, Господи на небето и земята, за това, че криеш тези неща от учените и мъдрите и ги разкриваш на обикновени деца; да, Отецо, защото това е, което Ти е угодно да направиш;"

дори чакалите дават гърдата си, и кърмят малките си: но дъщерите на Моя народ станаха жестоки, като щраусите в пустинята;1 колкото до младите мъже, лицата им са потъмнели от грях;

Васула, чуй и пиши: заговорничеха срещу теб, и те преследваха, но всяко нечестиво действие, всяка клевета, която използваха срещу теб, ще падне върху главата им; довери Ми се, отстоявай позицията си и се надявай на Мен; не си сама, Аз Съм с теб!

облагодетелствах те измежду мнозина, да говориш в Името Ми; благостта е над теб, и положих на главата ти венец на смелост, надежда и вярност; виж, направих те свидетел на това лукаво поколение, и Кипър ще расте в Името Ми и вятърът ще разнася Словата Ми нашир и надлъж; събирай нации, народи от всякакъв вид и нека чуят посланията Ми; ще се събират и ще идват да чуват посланията Ми много повече; разбираш ли?

Васула Моя, ще продължа да събирам стадото Си, а колкото до теб: Обичта те обича, стой в Светлината Ми, и положи надеждата си в Мен; ic


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message