DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Дадох достатъчни учения на теб и на това поколение за Светия Дух

24 юни 2011

дете Мое, Аз съм твоят Баща, позволи Ми да продължа да работя чрез теб;

радвай Ме винаги като приемаш, че си грешница и неспособна да стигнеш сама там, където се намираш;

никой човек не е съвършен; въпреки това, когато Светият Дух обитава в теб, и се разкрива, като ти дава благодатта Си, Той съединява тялото и душата с Нас, прославяйки Ни... така, пребъдвайки в теб, Той те усъвършенства, давайки ти същността на всичко добро;

добре беше казала: че давам обширни учения на теб и на това поколение за Светия Дух, защото има толкова погрешни разбирания и липса на Знание, след като Той е най-малко познатият от Троицата; ти се обърна към Него много пъти и Той ти говори, и това стана, за да разберат, че Той е третото божествено Лице на Троицата;1

дете Мое, крайно окаяно, ще завърша плана Си в теб, затова не се притеснявай да не би да Ме разочароваш, не слушай онзи,2 чието желание беше и е да те изтръгне от Прегръдката Ми; настъпва обновление и всяка душа, която се преобразява, Ме прославя; всяка душа, която се завръща при Мен, е благословена;

виж, Васула чрез усилията си и чрез себеотрицанията си изтръгваш души от Сатаната и той няма вече контрол над тях; това деяние, бих добавил, това спасяващо деяние, има и то своята цена, но благополучието на всяка душа и нейната безопасност са от съществено значение;

както ти бях казал преди: истинското богословие е съзерцанието на Мен, твоя Бог; нека критиците ти да те критикуват, ако го желаят; светското знание или знанието от книги няма отношение към Знанието давано от Духа чрез откровение; Духът е този, който използва различни начини, за да стигне до вас и да ви учи, чрез знаци, чрез откровение, чрез лично преживяване, чрез светлини на мистично знание и проумяване, на всички тези неща: Васула 'Mу'3 дадох ти криле да летиш, за да си свободна като птица извисяваща се в небесата; издигни се във висините, възнес се на небето и придобий неизказаните добродетели достъпни за всеки; Аз, който съм твоят Повелител и Баща, те благославям; живей в Мира Ми;

AlphaOmega

1 И не само гълъб като символ.

2 Сатаната.

3 Гръцка дума означаваща 'Mоя'.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message