DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Беше упълномощена от Мен да говориш в Името Ми

3 януари 2006

мир на теб; погледни Ме; приятелко Моя и Моя съпътнице, погледни своя Цар и укрепи стъпките си... отдай почит на Святото Ми Име, тъй като ти позволих да присъстваш в Свещеното Ми Сърце и в Дворовете Ми; помазах главата ти с елей, за да провъзгласяваш Словото Ми и Славата Ми за вечни времена;

да напоявам самотните пустоши и да карам дърветата да цъфтят там, където всичко е мъртво, е наистина Моя наслада; радвам се да давам живот! върховен в сила и благодат Аз Съм; медитирай, дъще, върху чудесата Ми; ти пътува по света с Мен като ти осигурявах реч; правилно е да казваш на всяка среща, че пътувахме заедно; защо, да не би да си си представяла, че Пастирът ще изостави агнето Си? беше упълномощена от Мен да говориш в Името Ми, да повтаряш Словата Ми и да оповестяваш Волята Ми на народа Ми, да ги утешаваш и да ги насърчаваш, да имаш Духа Ми да връзва злите духове; трябва само да отвориш устата си за Мен, за да я изпълня...

всеизвестно е, че устата на добродетелните е животворен извор; устните на добродетелната душа хранят цяло множество; революцията в тези времена не е да Ме признаят като жив Бог; силите на тези мрачни духове са скрити източници от същата земя, на която живеете; стоя горе и съм възмутен, защото те са все пак Мои синове и дъщери!1 заслепени тогава от греха, въобще нямат представа за грешките си; тези зли сили предизвикват бунт, и отричането на Моето съществуване е в техния съвременен разговор; но ти казвам: от Изток ще засияе Славата Ми подтиквана от Диханието на Светия Ми Дух; Изтокът ще въкръсне; почакай и ще видиш, дете Мое;

да доведа синовете и дъщерите Си отдалеч, летейки обратно при Мен, ще бъде най-малкият подарък за Църквата Ми, защото по-големият ще бъде, когато Църквата Ми се помири и обедини; засега Църквата Ми се намира в смут и подмятана от лукавия; има недоверие сред пастирите, когато става дума за единството; мнозина от тях не говорят истината; в началото ти бях разкрил как осакатиха Тялото Ми;

Небето е в траур и много Мои пастири не осъзнават, че от Очите Ми се стичат кървави сълзи; знаци! какво правят с тях? кой сред тях се опита да проумее значението им?

поставих те в тази битка на вашите времена в борбата срещу греха, затова вдигни брадичката си, дъще, Аз изравнявам пътя, по който вървиш, докато ръцете ти ще носят Посланията Ми, които дават живот и ако опозицията спрямо теб се усилва, понеси този кръст заради Мен; тук съм, за да водя стъпките ти, разбираш ли? ще държа непрекъснато отворени Вратите Си за онези, които ще се върнат при Мен; възгласи Посланието на покаяние и продължи да припомняш истините, които ти дадох; води народа Ми да живее Истински Живот в Мен; бъди уверена, защото съм до теб; ic

ела!2 преклони се пред нашия Господ! Аз съм Даниил, ангелът ти пазител и пазител на вратата на Справедливостта; Господ ще ти даде силата да предолееш преследвачите си; Могъщият и Славният ще те води с връзки на Обич, за да триумфираш над тях и над онези, които потискат всичките Му Дела; Емануел ще те държи в Огнената Си Прегръдка завинаги, докато ще продължаваш да се храниш от Него; и ще продължа да се радвам, гледайки те вързана завинаги за Всевишния, и докато те гледам, очите ми се пълнят със сълзи на радост, радвай се! защото нямаш представа какво ти предостави Господ Бог в онзи свещен ден, когато се доближи до теб, а треперещ от вълнение, Погледът Му никога не те напусна, и Ръцете Му капеха елей, за да те помажат; и докато гледах тази страховита гледка на Спасителя да се доближава до възлюбената Си, изпълнен с благодат в Лика Си, аз също потреперих от вълнение при тази страхотна гледка; тогава, все така благо Царят се наклони към теб и те помаза, съживявайки те; - Той те разцъфтя; -

о, Боже, толкова милостив и благосърдечен! отдавам Ти слава, Господи мой! всяко Дело, което извършваш, е изпълнено със Слава и Величие и Правдивостта Ти не може никога да се промени! блажени са всички, които се приютяват в Теб! тъй като правиш чудотворения за онези, които обичаш...

Василики, аз съм и твоят пазител също; колкото и тежко да те тормозят безбожниците, винаги ще те утешавам и ще те благославям... прочувствените молитви на едно помазано същество са много мощни; моли се тогава с увереност; Аз, Даниил, ти нося Мира на нашия Господ; чувствай се обичана от Него! Даниил -


1 Силите на мрака, които са непрекъснато по петите ни, за да ни изкушават и да ни опропастяват: 'след всички' означава тук: зад всички, гонейки всички и т.н....
2 Говори моят Ангел Даниил.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message