DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бях и все още съм твоят Учител

5 януари 2006

нямам сега съмнение, след всичките тези години, които минаха, че Словото Ти, о, Господи дойде при мен;

да, Господи, чрез едно слабо създание, което със Силата и Властта Ти успя да предаде Словото Ти на другите...

разкри ми, по такъв неизразим начин Святостта Си и Волята Си;

повери ми Словото Си да напомня на нациите дълга им към Теб, и да предада на всяко същество, че ги зовеш всички да се помирят с Теб и със събратята им; изпрати ме да доведа обратно нациите към покорство и обич,

изпращаше ме при пастирите Си да доведа църквите да се покаят за греха на разделението и да се помирят една с друга и да се обединят; най-трудната задача, надхвърляща човешките възможности; защото това Послание само по себе си придобива формата на редица заплахи;

кой от тях прие смирено укорите Ти? коя, кажи ми, Господи, от тези управляващи сили се смали и се вслуша? претегли народа Си, Господи... оцени ги... кой досега е на Твоята страна? презирана съм от собствените мои1,когато предавам Словото Ти за Единството;

да, Васула Моя, дяволът ги държи разделени; бъди в мир въпреки това и бъди търпелива... пророкувай на народа Ми и никога не се обезсърчавай; не Ме натъжавай; знаеш вече, че мога да извърша велики неща! бъди добронастроена! помни, бях и все още съм твоят Учител, който те помаза; помазването, което ти дадох, отвори окото на душата ти и ти научи на всичко, което трябваше да научиш; помазана си с Истината и както беше преподадено на теб, така ще бъде преподадено на другите; знае се, че бях повалил могъщи царе, прочути царе; винаги ще те грабвам, цвете Мое, от потисниците ти; и ще ти осигурявам Духа на Крепкост; затова остани в Мен, където ще получаваш живот в Мен; Небето е толкова неизразимо красиво, дете Мое; ще живееш на Небето в Мен; в пълнота...

... и Бог ще бъде около мен, в мен и навсякъде над мен, в мен и извън мен;

Небето e да бъдеш светлина и да живееш в Светлината и да бъдеш едно със Светлината...

погълната и разтворена в Светлината... и да съществуваш, да бъдеш...

всичко в Светлината, всички светски въпроси, всичко от миналото и настоящето, и всички мисли в нас са забравени, заличени, несъществуващи, и се заменят вместо това с неизразимата завладяваща сладост на Бога и с огромна радост на душата, свобода на духа, жажда непрекъснато да вкусваш тези утехи и благоволения, които само Бог и единствено Бог в Божествената Си прегръдка може да даде на душата;

не е чудно, че тези, които са имали извънтелесно преживяване и са видели Бога, зървали са Го дори за част от секундата, не са искали да се върнат на земята! 

сега зная, че Те притежавам, както Ти ме притежаваш и всички тези наслади, които изживявам в Присъствието Ти са дадени от Теб, Любовнико на човечеството! това е да живееш живот отвъд битието, живот във вечността, живот, който осветлява останалата част на света;

всичко, на което те учех в изобилие беше даром дадено; само това ти е достатъчно... изнасях ти Византийски беседи по бащински начин, за да те обединя в Мен; дадох ти ярки изображения2 на миналото и бъдещето; разкрих ти по благодат Сърцето Си и ти позволих да броиш пулсациите Му; сложих край на бунта ти и те доведох в Сърцето Си, за да пребъдваш в Него; жертва на Душата Ми, движи се в Мен, дишай в Мен, живей в Мен; Словото сега обитава в твоето сърце и това Ме преизпълва с радост! ти си делото на Ръцете Ми в края на краищата и ти придадох форма без никакво усилие; накарах те да пътуваш по неравни пътища, но така се отнасям,3 да, със Своите приятели; бъди арфата Ми и Ме възрадвай с изразите си, благословена на Душата Ми, изрази, които научи от Мен; не Ме лишавай от ръката и времето си; Аз, Господ, те благославям… ic


1 Болшинството от Гръцкоправославния клир.
2 Видения.
3 Тук знаех това, което щеше да каже...

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message