DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Четат Писанията с невиждащи очи

23 септември 2005

Обичта Ти към човека е пълна лудост, дълбокото Ти благоволение към нас, оплескани в греха, е необяснимо; как е възможно някой да твърди, че разбира напълно добротата Ти? То е сякаш да искат да хванат в ръката си мъглата, или светлината, които не са осезаеми…

В началото, когато ми разкри душата ми, истинското ми аз, като прокажена криеща се в храст, Ти не ме порица, вместо това Ти ме помоли за приятелството ми; опита се да оправдаеш окаяното ми положение, казвайки:

"да не би защото никой до теб не те е учил?" 1

окаяността ми привлече към мен Милостта Ти; бедната ми и гола душа привлече симпатията Ти и прошката Ти, Свети Ти, желанието ми да бъда спасена Те разкъса, и Ти каза:

"не мога да издържа да гледам цветето Си така!"

милостивите Ти слова паднаха върху голата ми душа като утринна роса;

"ще те доведа до покаяние и в неумиращ живот в Мен, ако ти също го желаеш…"

това бяха думите, които прошепна в ухото ми и така започна всичко…

и ти се отрече от собствената си воля за Моята и това те спаси… ако някой се е закотвил в света, а не в Мен, няма никога да Ме намери… отречи се от волята си и от страстите на света, и ела да Ме притежаваш, като притежавайки Ме, ще създадем съюз на мир, който ще пребъде във вечността; появих ти се, Васула Моя, и те излекувах;

предоставих ти да вървиш върху сапфири водещи те в Царството Ми; призовавам всеки един при Мен, преди възмездието Ми да дойде върху този свят; дните наближават, защото не мога повече да толерирам2 това отстъпничество; когато земята затрепери, знай, че това е само началото на това, което ще сполети това зло поколение; слязох в това огромно гробище, вървейки сред гробовете, за да ви възкреся; извиках на гробовете да се отворят и те го направиха; – да възкреся синовете и дъщерите С и да ги обновя беше дарът на Обичта Ми; разпален от желание да ги възкреся, желанието Ми Ме хвърли долу в гробовете и преди да разбереш, вдигнах мъртвите от гробовете им и ги прегърнах: “това е дарът ми за теб, която остана постоянна; за тези, които ще останат благочестиви, ще получат благословението Ми като награда; сега отиди и възгласи Обичта Ми на разсъмване"

дъще, никога не наложих на никого Закона Си или Присъствието Си; дойдох като напомняне да въведа ред в това безредие; и все пак, въпреки всички Мои видими чудеса и знаци, въпреки Моите повтарящи се призиви, въпреки очевидните благодати и дарове раздадени от Светия Ми Дух на цялото човечество, въпреки всички Мои Поеми към теб, поколение, въпреки Милостивия Ми подход, отговорът, който получих беше безразличие, преследване и неверие, от някои, подигравка, и съзнателно отхърляне на Призивите Ми за покаяние; плюене върху благословиите Ми; угоени с анатеми, възкресенията, които виждат да извършвам пред очите им се приемат с презрение, или най-малкото се игнорират: четат Писанията с невиждащи очи;

дъще, бях ги предупредил преди време за бедствията, които ще паднат на тази земя заради греховете им, бедствия и разрушения, които се сбъднаха и те все още се двоумят в неверие дали всичко това е привлечено от тях, а не от природата... когато бях казал тогава, че земята ще се разклати и ще излезе от оста си3 и че островите ще се изместят от местата си, никой не Ми повярва; никой не се вслуша; никой не би се посъветвал с Мен; отхвърлиха всичките Ми предупреждения; когато днес ви кажа, че поради злостта и отстъпничеството на това поколение вселената е застрашена, те пак няма да повярват; когато видят земята, която Аз създадох, разцепена и разкъсана на парчета, страх ще обземе тези крайно упорити души; Потопът4 няма да бъде нищо в сравнение с разрушението, което Огънят Ми ще причини на този свят; от вътрешностите на земята Огънят ще бъде изплют и от цепнатините, пълни с течен Огън, ще избълват реки, реки от Огън, които ще потекат и ще се излеят във всеки град, подпалвайки земята; анатемите, които дадохте на пратениците Ми, ще паднат всички обратно на главите ви; добавям Благословията Си за теб, Васула Моя, благословията, която той5 отказа да ти даде; ic


1 Иисус внезапно грабна ръката ми, за да напише Сам тази част.
2 В същото време чух думата 'понасям'.
3 Първото цунами в Индонезия.
4 По времето на Ной.
5 Патриархът Вартоломей в Константинопол, когато отидох да му дам изказването ми за Единството, произнесено във Фарфа, Италия, и което бях дала на Монсеньор Фортино, Кардинал Каспер и Кардинал Касиди, които проявиха интерес.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message